SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho Mượn đọc – Tầng 3)

 1. Giáo trình hoá hữu cơ/ Nguyễn Thị Bích Tuyết. - Huế , 1995. Số phân loại: 547/T528/1995
 2. Hóa hữu cơ Hidrocacbon : Lớp 10, 11, 12 chuyên hóa và ôn thi đại học/ Nguyễn Trọng Thọ. - 2nd. - H : Giáo dục , 1998. Số phân loại: 547/Th400/ 1998
 3. Hoá học hữu cơ/ Đặng Như Tại, Trần Quốc Sơn. - 2nd. - Hà Nội : Đại học quốc gia , 2001. Số phân loại: 547/T103/2001

TÀI NGUYÊN NỘI SINH 
Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy để được hỗ trợ).

 1. Hóa hữu cơ / Lê Văn Quang. - Đại học An Giang , 2003. Số phân loại: 547/Qu106/2003/GT00040

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Axit carboxylic và dẫn xuất
 2. Nghiên cứu về chất hữu cơ axít humic và axít fulvic
 3. Axit hữu cơ
 4. Hóa hữu cơ
 5. Dẫn xuất halogen – Ancol - Phenol
 6. Axit Cacboxylic
 7. Chuyên đề: Amin – Axit amin - Peptit
 8. Giáo trình hóa học hữu cơ / PGS. TS. Đinh Văn Hùng, Trần Văn Chiến
 9. Hóa học hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 1/ PGS. TS. Trương Thế Kỷ
 10. Hóa học hữu cơ đơn chức và đa chức Tập 2/ PGS. TS. Trương Thế Kỷ
 11. Hóa hữu cơ – Phạm Thị Kim Liên

THƯ VIỆN