Nội dung liên quan đến chủ đề: : xâm nhập mặn; sự thích ứng của con người; mô hình canh tác nông nghiệp thích ứng với xâm nhập mặn.
SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc Tầng 3)
 1. Võ Quang Minh ... [và những người khác. (2015), Biến động cơ cấu sử dụng đất lúa và vùng dễ bị ảnh hưởng dưới tác động của biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long, Nông nghiệp. Số phân loại: 333.73/B305 
 2. Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (2013), Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Chính trị Quốc gia. Số phân loại: 363.7/Ch500 
 3. Lê Anh Khoa (chủ biên), Trần Trung Dũng, Lưu Đức Hải, Nguyễn Văn Viết (2012), Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, Giáo dục. Số phân loại: 551.68/Gi108
 4. Đặng Duy Lợi, Đào Ngọc Hùng (2016), Giáo trình biến đổi khí hậu , Giáo dục Đại học Sư phạm. Số phân loại: 551.68/L462 
BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)
 1. Nguyễn Nguyễn Du; Nguyễn Văn Phụng; Vũ Vi an; Đoàn Văn Tiến (2015), "Kết quả thực hiện mô hình nuôi thủy sản "Tôm sú - Cua - Vọp sông" trong rừng ngập mặn tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh ", Thủy sản Việt Nam , 52-55 (Bản in - Tầng 4; Bản điện tử - Truy cập mạng nội bộ AGU)
 2. Nguyễn Thẩm Thu Hà (2018), "Kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản của người Kinh và Khơ-me ở tỉnh Cà Mau trong ứng phó với biến đổi khí hậu", Dân tộc học , 13-23 (Bản in - Tầng 4; Bản điện tử - Truy cập mạng nội bộ AGU)
 3. Nguyễn Tùng Phong; Nguyễn Đức Phong (2018), "Nghiên cứu đánh giá diễn biến xâm nhập mặn, ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp, thủy sản vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng", Tài nguyên nước, 3-12 (Bản điện tử - Truy cập mạng nội bộ AGU)
 4. Lâm Văn Tân; Võ Thị Gương; Tất Anh Thư; Võ Thị Vân Anh; Lưu Phi Long (2016), "Một số đặc tính môi trường nước của các mô hình canh tác trên đất nhiễm mặn tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre ", Nông nghiệp & Phát triển nông thôn , 70-78 (Bản in - Tầng 4; Bản điện tử - Truy cập mạng nội bộ AGU)
 5. Nguyễn Lâm Anh (2016), "Nghề nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) ở Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức của biến đổi khí hậu và biện pháp thích ứng ", Khoa học - Công nghệ Thủy sản , 130-137 (Bản điện tử - Truy cập mạng nội bộ AGU)
 6. Chu Phạm Ngọc Hiển (2016), "Giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long", Tài nguyên và Môi trường , 9-11 (Bản in - Tầng 4 Bản điện tử - Truy cập mạng nội bộ AGU)
 7. Phạm Văn Hoàn; Trần Thị Thanh Khương (2016), "Công nghệ khử mặn hiệu quả cấp nước sinh hoạt cho các cụm dân cư nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long ", Khoa học (Đại học Cần Thơ) , 33-42 (Bản in - Tầng 4 Bản điện tử - Truy cập mạng nội bộ AGU)
 8. Chu Phạm Ngọc Hiền (2016), "Hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long: Những giải pháp phòng, chống", Cộng Sản , 92-95 (Bản in - Tầng 4 Bản điện tử - Truy cập mạng nội bộ AGU)
 9. Phạm Thị Hoài; Vũ Chí Linh; Võ Tuấn Anh (2015), "Đề xuất giải pháp thích ứng cho cộng đồng dân cư vùng ven biển Bắc Bộ bị ảnh hưởng xâm nhập mặn ", Khoa học và Công nghệ Thủy lợi , 46-59 (Bản điện tử - Truy cập mạng nội bộ AGU)
 10. Nguyễn Chính Kiên; Đinh Văn Mạnh; Hoàng Văn Lai (2014), "Đánh giá xâm nhập mặn vùng ven biển Tây Nam Việt Nam", Khoa học và Công nghệ Biển , 299-309 (Bản điện tử - Truy cập mạng nội bộ AGU)
LUẬN VĂN / LUẬN ÁN
 1. Nguyễn Duy Sang, GVHD: ThS. Phạm Duy Tiễn, (2015), Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thích nghi của người dân trong sản xuất lúa tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Đại học An Giang (Số phân loại: 338.14/S106 (SVLV001363) - Tầng 4)
 2. Lê Thái Hồ, Lâm Thùy Trang, GVHD: ThS. Phạm Duy Tiễn, (2017), Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến canh tác lúa và khả năng thích ứng của nông dân tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Đại học An Giang (Số phân loại: PTNT-DH14PN/H450 (CDTN001464) - Tầng 4)
 3. Nguyễn Văn Thái, GVHD: ThS. Phạm Duy Tiễn, (2015), Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến cơ cấu mùa vụ tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, Đại học An Giang (Số phân loại: 338.14/Th103 (SVLV001348) - Tầng 4)
 4. Phạm Hữu Thành, GVHD: ThS. Phạm Duy Tiễn, (2017), Ảnh hưởng xâm nhập mặn đến tình hình sản xuất lúa và biện pháp ứng phó của nông dân tại 2 huyện (Ba Tri - Bến Tre và An Biên - Kiên Giang) giai đoạn 2015-2016, Đại học An Giang (Số phân loại: 338.14/Th107 (SVLV001781) - Tầng 4)
 5. Nguyễn Thị Thoại Giang, GVHD: ThS. Phạm Huỳnh Thanh Vân, (2018), Diễn biến xâm nhập mặn và thích ứng của người dân tại xã Nam Yên huyện An Biên tỉnh Kiên Giang, Đại học An Giang (Số phân loại: 338.14/Gi106 (SVLV001880) - Tầng 4)
 6. Trịnh Văn Vũ Linh, GVHD: ThS. Trang Thị Mỹ Duyên, Đặng Minh Mẫn, (2018), Phân tích sự đa dạng sinh kế trước và sau khi có xâm nhập mặn và hạn hán tại xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, Đại học An Giang (Số phân loại: 338.1/L312 (SVLV001882) - Tầng 4)
 7. Phan Tấn Tài, GVHD: ThS. Phạm Duy Tiễn, (2015), Tác động của xâm nhập mặn đến cơ cấu giống lúa và tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh , Đại học An Giang (Số phân loại: 338.14/T103 (SVLV001349) - Tầng 4)
TRANG WEB
 1. Dao Nguyen Khoi; Luu Duc Trung; Nguyen Dan Tam (2/2016), "Đánh giá năng lực thích ứng của nông dân tỉnh Trà Vinh dưới tác động của xâm nhập mặn", Researchgate, Ngày truy cập: 27/11/2018
 2. Tổng Cục Khí tượng thủy văn (...), "Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long", Khí tượng thủy văn Việt Nam, Ngày truy cập: 27/11/2018
 3. Quách Thị Thanh Tuyết (...), "Đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu khu hạ lưu ven biển lưu vực sông cả, tỉnh Nghệ An", Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngày truy cập: 27/11/2018
 4. Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường (...), "Tác động của biến đổi khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng đồng bằng sông Cửu Long", wisdom-vn.org, Ngày truy cập: 27/11/2018

 5. Lê Anh Tuấn Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Đại học Cần Thơ (...), "Đánh giá tình hình hạn – mặn ở đồng bằng sông Cửu Long", Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nông thôn - Đại học An Giang, Ngày truy cập: 27/11/2018
 6. Báo cáo cho IOM, được thực hiện bởi Han Entzinger và Peter Scholten Đại học Eramus, Rotterdam (...), "Thích ứng với Biến đổi khí hậu thông qua di cư", The IOM online bookstore, Ngày truy cập: 27/11/2018
 7. VNGO-FLEGT (...), "Tổng hợp một số hoạt động ứng phó với Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long", VNGO-FLEGT, Ngày truy cập: 27/11/2018

THƯ VIỆN