Nội dung liên quan đến chủ đề: Phương pháp tạo Floc; Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở trong và ngoài nước;
A. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc – Tầng 3)

 1. Thực hành công nghệ Biofloc / Yoram Avnimelech ; Hoàng Tùng (chủ trì biên dịch). - Hà Nội : Nông nghiệp , 2012.- 173 tr. ; 27 cm. 200000đ. Số phân loại: 639.8/A960

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập:
http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy Thông tin để được hỗ trợ).

 1. Nuôi tôm càng xanh bền vững tại ấn Độ / Tuấn Minh // Thủy sản Việt Nam. - 2014. -no. 12. -tr. 14. -ISSN. 0866-8043
 2. Chuyển giao công nghệ sản xuất giống tôm càng xanh tại tỉnh Cần Thơ / Hà Văn Trường // Kỷ yếu các công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ thành phố Cần Thơ: Giai đoạn 2001-2005. - 2005. -no. 0. -tr. 2005-2007.
 3. Kết quả nghiên cứu sản xuất giống, nuôi thương phẩm tôm càng xanh và định hướng phát triển / Trần Thanh Phục // Tuyển tập hội thảo toàn quốc về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thuỷ sản - Bộ Thuỷ sản. - 2005. -no. 0. -tr. 405-411.
 4. Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenberrgii) thương phẩm quy mô nông hộ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Trần Thanh Phục; Vũ Thành; Hoàng Thanh Lịch; Đoàn Văn Bảy // Tuyển tập Nghề cá sông Cửu Long - Hội thảo quốc gia về Phát triển thủy sản vùng hạ lưu sông Mekong, Việt Nam - Bộ Thủy sản. - 2005. -no. 00. -tr. 520-528.

TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐH CẦN THƠ

 1. Sử dụng Bio-Floc hình thành ở các độ mặn khác nhau làm thức ăn cho Artemia trong điều kiện phòng thí nghiệm / Nguyễn Văn Hòa, Đinh Kim Diệu và Nguyễn Thị Ngọc Anh .- Tạp chí Khoa học trường ĐH Cần Thơ, 2014, Số 34, tr. 92-98
 2. Ảnh hưởng của tỷ lệ C/N lên tăng trưởng, tỷ lệ sống của ấu trùng và hậu ấu trùng tôm sú ương nuôi trong hệ thống BioFloc / Châu Tài Tảo, Lý Văn Khánh và Trần Ngọc Hải .- Tạp chí Khoa học trường ĐH Cần Thơ, 2017, Số 49, tr. 64-71
 3. Đánh giá sự phát triển và giá trị dinh dưỡng của biofloc ở các độ mặn khác nhau trong điều kiện thí nghiệm / Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thị Ngọc Anh và Đinh Kim Diệu .- Tạp chí Khoa học trường ĐH Cần Thơ, 2014, Số 2, tr. 150-158
 4. Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình Biofloc với mật độ và độ mặn khác nhau / Tạ Văn Phương, Nguyễn Văn Bá, Nguyễn Văn Hòa .- Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, 2014, tr. 44-53

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

- Kỹ thuật nuôi tôm bằng công nghệ Biofloc:

 1. Kỹ thuật Biofloc trong nuôi tôm.
 2. Giải pháp tăng hiệu quả sản xuất tôm càng xanh tại tỉnh Đồng Tháp / Nguyễn Kim Phước .- Tạp chí Khoa học trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
 3. Công nghệ nuôi tôm Biofloc
 4. Hiện trạng và giải pháp phát triển nghề nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa theo hướng bền vững tại huyện Thạnh Phú – tỉnh Bến Tre / Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Đình Mão .- Tạp chí Khoa học & Công nghệ Thủy Sản
 5. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thâm canh thẻ chân trắng Penaeus (litopenaeus) vannamei quy mô sản xuất / Nguyễn ThịThu Hiền, Nguyễn Văn Huấn (Trang 13 – 15) .- Bản tin Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy Sản I.
 6. Ứng dụng công nghệ BioFloc – Giải pháp kỹ thuật thay thế cho nghề nuôi tôm he thương phẩm hiện nay tại Việt Nam / Lục Minh Diệp (Trang 3 – 13) .- Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng công nghệ mới trong nuôi trồng thủy sản.
 7. Phân lập đinh danh vi khuẩn dị dưỡng có khả năng sản sinh Exopolysaccharide và loại bỏ Ammonia từ nước ao nuôi tôm xử lý công nghệ BioFloc / Phan Công Hoàng, Hoàng Tùng.- Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái & Tài nguyên sinh vật lần thứ 5.
 8. Công nghệ BioFloc: Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản (BIOFLOC TECHNOLOGY - BFT).
 9. Công nghê BioFloc là gì? Nghiên cứu ứng dụng công nghệ BioFloc nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng
 10. Kỹ thuật nuôi tôm ứng dụng công nghệ Biofloc
 11. Bổ sung amoniac làm tăng Floc vi khuẩn ở giai đoạn ương dưỡng tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương
 12. Ứng dụng công nghệ biofloc, giải pháp kỹ thuật thay thế cho nghề nuôi tôm he thương phẩm hiện nay tại Việt Nam
 13. Nuôi trồng thủy sản theo công nghệ BioFloc
 14. Nguyên lý và kỹ thuật nuôi tôm cá theo công nghệ biofloc : Phần 1
 15. Nguyên lý và kỹ thuật nuôi tôm cá theo công nghệ biofloc : Phần 2
 16. Thiết lập hệ vi khuẩn Nitrat trong hệ thông BioFloc siêu thâm canh
 17. Kỹ thuật thao tác, thiết lập, cân bằng hệ thống “Biofloc” trong tầm kiểm soát ở điều kiện môi trường động
 18. Kỹ thuật nuôi thương phẩm tôm càng xanh / Ths. Lê Văn Trú

- Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở trong và ngoài nước:

 1. Công nghệ Biofloc - Triển vọng mới cho người nuôi tôm
 2. Tổng quan một số quy trình công nghệ nuôi tôm tiên tiến nhất hiện nay
 3. Những phát triển gần đây trong công nghệ Biofloc
 4. Công nghệ Biofloc và bệnh tôm .- Hội thảo công nghệ Biofloc
 5. Nuôi tôm công nghệ Biofloc ở châu Á
 6. Phương pháp quản lý cơ bản trong nuôi tôm biển bằng công nghệ biofloc tại Mỹ
 7. Thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu ương giống tôm càng xanh bằng công nghệ Biofloc ở các mật độ khác nhau từ giai đoạn PL10 đến PL 40”.
 8. Áp dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng

B.TÀI LIỆU TIẾNG ANH:
CƠ SỞ DỮ LIỆU SPRINGER LINK
- Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/springer-link

- Lưu ý: Thông tin tài khoản truy cập vui lòng liên hệ email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Effect of biofloc technology (BFT) on the early postlarval stage of pink shrimp Farfantepenaeus paulensis: growth performance, floc composition and salinity stress tolerance / Maurício Emerencian, Eduardo L. C. Ballester, Ronaldo O. Cavalli, Wilson Wasielesky.- Aquaculture International, October 2011, Volume 19, Issue 5, pp 891–901

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Biofloc Technology (BFT): A Review for Aquaculture Application and Animal Food Industry / Maurício Emerenciano, Gabriela Gaxiola and Gerard Cuzon
 2. Biofloc technology in aquaculture: Beneficial effects and future challenges /  Roselien Crab, Tom Defoirdt, Peter Bossier, Willy Verstraete .- Aquaculture, 2012, Page 351-356

THƯ VIỆN