TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy để được hỗ trợ).

  1. Vai trò của đội ngũ giáo viên trong phát triển giáo dục phổ thông ở huyên An Phú, tỉnh An Giang từ năm 2001 đến nay.

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET :

  1. Đánh giá giáo viên THPT: Điểm yếu nhiều gấp đôi điểm mạnh.
  2. “Điểm mặt” mạnh - yếu của giáo viên THPT.
  3. Sẽ chấm điểm" giáo viên phổ thông.
  4. Đào tạo năng lực đánh giá giáo dục: Một cách nhìn thực tiễn.
  5. Kiến thức, phẩm chất và năng lực là thước đo của quá trình giáo dục.
  6. Dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục
  7. Bộ giáo dục và đào tạo.

THƯ VIỆN