TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Vũ Xuân Hùng, Một số vấn đề về chuẩn nghề nghiệp giáo viên dạy nghề Việt Nam, TC Khoa học giáo dục, 2007, số 3, tr.  32-35
 2. Nguyễn Thị Thọ, Đạo đức người thầy Việt Nam xưa và nay, TC Giáo dục, 2006, số 150, tr 17-18.
 3. Trịnh Hồng Hà,Chất lượng đào tạo giáo viên: một yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng giáo dục, TC Phát triển giáo dục, 2004, số  10, tr 16-18
 4. Trần Nguyễn Khánh Phong, Không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 2008, Số 3. - tr. 9- 0, 21
 5. Lâm Tuyết Thuý, Một góc nhìn về năng lực của người giáo viên thẻ dục thể thao ở trường phổ thông hiện nay, TC Giáo dục, 2007, số 172, tr 42-44.
 6. Phạm Quang Huân, Đổi mới quản lý nhà trường và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên theo ISO 9000 và TQM, TC Khoa học giáo dục, 2007, số 5, tr 9-14
 7. Phạm đỗ Nhật Tiến, Đạo đức nhà giáo và vấn đề thể chế hoá, TC Khoa học giáo dục, 2008, số 30, tr 1-4.
 8. Đào Thái Lai, Những yêu cầu đối với người giáo viên về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp, TC Khoa học giáo dục, 2006, số 5, tr 11-13.
 9. Phạm đỗ Nhật Tiến, Đạo đức nhà giáo và vấn đề thể chế hoá, TC Khoa học giáo dục, 2008, số 30, tr 1-4.
 10. Hồ Hương, Đôi điều suy nghẫm về đạo đức nhà giáo thời kinh tế thị trường và hội nhập, TC Dạy và Học ngày nay, 2008, số 3, tr 11-13.
 11. Nguyễn Anh Tuấn, Những ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường tới đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo, TC Giáo dục, 2007, số 182.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Những phẩm chất và năng lực của người giáo viên từ các cách tiếp cận khác nhau, K ỷ yếu hội thảo khoa học 60 năm Ngành Sư phạm Việt Nam. - 2006 /Nguyễn Thanh Hoàn.

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Kiến thức, phẩm chất và năng lực là thước đo của quá trình giáo dục / Trần Ngọc Hiệp.
 2. Đào tạo năng lực đánh giá giáo dục: Một cách nhìn thực tiễn / Hoàng Thị Tuyết

THƯ VIỆN