Nội dung liên quan đến chủ đề: Vai trò điều tiết vàng của Ngân hàng nhà nước: thực trạng và giải pháp của Ngân hàng nhà nước.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo - Tầng 4)

 1. Thị trường vàng và những vấn đề đặt ra / Hoàng Sỹ Thanh.- Tạp chí Tài chính.- Số 7(561), Năm 2011, tr. 18 - 20

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Hoạt động quản lý kinh doanh vàng ở nước ta hiện nay: Thực trạng và giải pháp (xem file đính kèm)
 2. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011 (xem file đính kèm)
 3. Kinh doanh ngân quỹ: Không chỉ là kinh doanh vàng (xem file đính kèm) 
 4. Dấu ấn 20 năm (xem file đính kèm)
 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nền kinh tế Việt Nam (xem file đính kèm) 
 6. Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (xem file đính kèm)
 7. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (xem file đính kèm)
 8. Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (xem file đính kèm)
 9. Giải pháp hạn chế rủi ro kinh doanh trên sàn vàng của Ngân hàng Thương Mại
 10. Chuyên gia nói về thị trường vàng
 11. Vàng trong thống kê xuất nhập khẩu
 12. Bình ổn thị trường vàng: vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
 13. Ngân hàng Nhà nước đóng vai nào trên thị trường vàng?
 14. Những khuyến nghị về quản lý thị trường vàng
 15. Đề xuất gói giải pháp cho thị trường vàng
 16. Đề tài "Tác động của thị trường vàng 2010 đến chính sách tiền tệ và đến hoạt động của của các ngân hàng thương mại ".
 17. Lý luận chung về tỷ giá hối đoái, tỷ giá và mối liên hệ với vàng và nguyên liệu cơ bản
 18. Tranh luận về thị trường vàng
 19. Những khuyến nghị về quản lý thị trường vàng
 20. Nhiều hộ kinh doanh vàng chưa làm thủ tục chuyển đổi mô hình kinh doanh thành doanh nghiệp
 21. Đề tài Tác động của thị trường vàng 2010 đến chính sách tiền tệ và đến hoạt động của của các ngân hàng thương mại
 22. Lý luận chung về tỷ giá hối đoái, tỷ giá và mối liên hệ với vàng và nguyên liệu cơ bản

 

THƯ VIỆN