TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm hàng hóa trong nền kinh tế thị trường /  Nguyễn Năng Phúc // Kinh tế và dự báo. - 2006 . - no.  8 . - tr.  52-54 .
 2. Hướng phát triển của thị trường dịch vụ phân phối tại Việt Nam /  Hoàng Anh Phú  // Kinh tế và dự báo. - 2008 . - no.  2 . - tr.  23-25 . -ISSN 0866-7120
 3. Nhượng quyền thương mại với phát triển hệ thống phân phối và thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế /  Nguyễn Văn Minh  // Khoa học thương mại. - 2007 . - no.  20 . - tr.  3-8

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế phân phối phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta /  Nguyễn Hữu Dũng  // TC Lao động và xã hội. - 2007 . - no.  325 . - tr.  16-18 . -ISSN 0866-7643
 2. Thị trường trong nước kênh phân phối hàng hoá lớn / Tuấn Anh  // Thương nghiệp - Thị trường Việt Nam. - 2005 . - no.  3 . - tr.  4, 7

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Bài giảng về kênh phân phối
 2. Quan hệ hợp tác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối trong lĩnh vực hàng tiêu dung: nghiên cứu thăm dò.
 3. Việt Nam: quản trị kênh phân phối truyền thống
 4. Hiện rạng & phát triển phân phối hàng hóa hiện đại tại VN
 5.  Hệ thống kênh phân phối bán lẻ hàng hóa tiêu dùng cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp
 6. Phát triển kênh phân phối “ bán bảo hiểm qua ngân hàng” xu thế tất yếu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ giai đoạn hội nhập quốc tế/ Phan Hồ Trung Phong.
 7. Việt Nam phát triển loại hình phân phối hàng hóa hiện đại
 8. Bán lẻ Việt Nam: Bắt tay hay sống lay lắt?
 9. Phân phối trong nước vẫn loay hoay tìm lối
 10. Trung Nguyên sẽ thành "đại gia" phân phối
 11. Đặng Lê Nguyên Vũ- Công ty cà phê Trung Nguyên.

THƯ VIỆN