SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Đánh thức con rồng ngủ quên: Kinh tế Việt Nam đi vào thế kỷ 21 / Phạm Đỗ Chí,Trần Nam Bình. - Tp.HCM : Văn nghệ, 2001. – 604. Số phân loại: 330.9597/ Ch300.
 2. Kinh tế Việt Nam đổi mới = Vietnam economy in the years of reform : Những phân tích và đánh giá quan trọng / Nguyễn Văn Chỉnh, Vũ Quang Việt . . ... - Hà Nội : Thống Kê, 2002. - 808 tr. Số phân loại: 330.597/ K312.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo - Tầng 4)

 1. Cán cân thương mại của Việt Nam - Thực trạng và các giải pháp điều chỉnh /  Nguyễn Văn Lịch  // Khoa học thương mại. - 2006 . - no.  15 . - tr.  10-14
 2. Hội nhập kinh tế quốc tế với tiêu chuẩn mới của cán bộ kinh tế và kinh doanh Việt Nam /  Nguyễn Thường Lạng  // TC Thương mại. - 2007 . - no.  46 . - tr.  3-5,21.
 3. Cải cách thương mại ở Việt Nam: một phân tích cân bằng tính toán /  Nguyễn Tiến Dũng  // Nghiên cứu kinh tế. - 2005 . - no.  9 . - tr.  3-13 .

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Tỷ giá hối đoái và tác động của nó đến thương mại và đầu tư nước ngoài trong thực tiễn nền kinh tế Việt Nam /  Lê Xuân Hiếu  // Nghiên cứu tài chính - kế toán. - 2004 . - no.  8 . - tr.  41-46
 2. Hiệp định của WTO về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (hiệp định Trims) và việc gia nhập WTO của Việt Nam /  Nguyễn Văn Minh  // TC Kinh tế & phát triển. - 2005 . - no.  93 . - tr.  23-25
 3. Xuất khẩu hàng hoá của nước ta-thực trạng và giải pháp thúc đẩy /  Thân Danh Phúc  // Khoa học thương mại. - 2005 . - no.  9 . - tr.  26-30

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Thương mại việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới/ Lê Danh Vĩnh
 2. Biểu đồ kim ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại năm 2009 và một số thị trường chính của Việt Nam
 3. Những thách thức mới đối với Việt Nam cùng với những dấu hiệu của sự tăng trưởng quá nóng.
 4. Bài giảng về cán cân thanh toán
 5. Hà Vy, Cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về xuất khẩu,
 6. Cán cân thương mại năm 2009: nhiều thử thách

 THƯ VIỆN