SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Cải tiến phương pháp dạy học với yêu cầu tích cực hóa hoạt động học tập theo hướng giúp học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề qua việc tổ chức dạy học hàm số liên tục / Lê Quang Vinh. - Đại học An Giang, 2008. - 88 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 512/ V312.
 2. Cải tiến phương pháp dạy học với yêu cầu tích cực hóa hoạt động học tập theo hướng giúp hs phát hiện và giải quyết vấn đề qua việc tổ chức dạy học phương trình và hệ phương trình đại số lớp 10 / Huỳnh Quốc Thanh. - Đại học An Giang, 2008. - 78 tr ; 30 cm. - (Luận văn tốt nghiệp). Số phân loại: 515/ Th107.
 3. Cải tiến phương pháp dạy học: Chương "Từ trường" ở lớp 9 trường trung học cơ sở / Nguyễn Văn Hoà. - Hà Nội : Giáo dục, 1987. – 125. Số phân loại:538/ H401.
 4. Làm chủ phương pháp giảng dạy : Sách tham khảo / Madeline Hunter, Robin Hunter. - 1st. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia, 2005. - 321 tr ; 24 cm. Số phân loại:371.102/ H945.
 5. Những kỹ năng và lời khuyên thực tế để cải tiến phương pháp giảng dạy : sách tham khảo / Nguyễn Đào, Quý Châu. - Hà Nội : Lao động - Xã Hội, 2007. - 519tr ; 24cm. Số phân loại:371.102/ Đ108
 6. Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa / Trần Bá Hoành. - 2nd. - Hà nội : Đại Học Sư Phạm, 2007. - 257tr. ; 24cm. Số phân loại:371.102/ H408.
 7. Tổ chức hoạt động nhân thức cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thông. / Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng. - Hà Nội : ĐH Quốc Gia Hà Nội, 1999. - 222 tr. Số phân loại: 530.07/ Th120.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo - Tầng 4)

 1. Sử dụng "mẩu tư liệu" trong dạy học sinh thái học nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh trung học phổ thông /  Mai Thị Liên  // TC Giáo dục. - 2006 . - no.  133 . - tr.  39-40, 14 .
 2. Một cách đánh giá định lượng thái độ học tập của học sinh /  Nguyễn Thị Hạnh  // TC Giáo dục. - 2008 . - no.  194 . - tr.  19-20 .
 3. Xây dựng tích cực thái độ học tập tích cực cho học sinh /  Hoàng Gia Trang  // TC Khoa học giáo dục. - 2007 . - no.  16 . - tr.  34-35, 38
 4. Đổi mới phương pháp giảng bình theo hướng phát huy vai trò chủ thể cảm thụ, bạn đọc sáng tạo của học sinh /  Bùi Minh Đức  // TC Giáo dục. - 2008 . - no.  194 . - tr.  25-27 .
 5. Đổi mới phương pháp dạy học toán thông qua tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh /  Đào Thị Hoa Mai  // TC Khoa học giáo dục. - 2007 . - no.  27 . - tr.  30-34.
 6. Sử dụng trang web hỗ trợ dạy học một số kiến thức trong chương "từ trường" cho học sinh dự bị đại học /  Lê Thị Thu Hiền  // TC Giáo dục. - 2006 . - no.  143 . - tr.  40-41, 39.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Thái độ đối với lao động, học tập của học sinh trường PTTH Hải Hậu A tỉnh Nam Định /  Lã Duy Tuấn  // Dân số và phát triển. - 2005 . - no.  10 . - tr.  21-25.

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Kiểm tra đánh giá để phát huy tính tích cực của học sinh bậc trung học
 2. Hiệu quả của hoạt động ngoại khóa đối với việc nâng cao chất lượng dạy – học đối trong nhà trường phổ thông.
 3. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường thân thiện
 4. Giáo dục bảo vệ sự đa dạng sinh học trong qua môn địa lý ở Trường phổ thông
 5. Một vài suy nghĩ liên quan đên giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay
 6. Thực trạng học sinh phổ thông có học lực yếu kém ở Thanh Hóa và các giải pháp khắc phục

THƯ VIỆN