Nội dung liên quan đến chủ đề: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại ngân hàng. Một số tài liệu của cô Lê Thị Kim Chi.

TÀI NGUYÊN NỘI SINH:
- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4

  1. Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh huyện Châu Thành - Tỉnh An Giang Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp Trương Nhật Hoàng Yến Phương. Số phân loại: 332.3 /Ph651/2012
  2. Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng nông nghiệp tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang giai đoạn 2010 - 2012 / Nguyễn Minh Tuấn ; Trần Công Dũ (Giảng viên hướng dẫn). Số phân loại: 332.7 /T502/2013

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4)

  1. Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam/ Lê Thị Kim Chi. Tạp chí Quản lý Kinh tế, Số 34, 2010, tr. 34 – 40
  2. Một thỏa thuận lịch sử (xung quanh vấn đề vòng đàm pháp DOHA - giảm trợ cấp nông nghiệp) / Thông tin khoa học số 19, Trường ĐHAG (xem file đính kèm)

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

  1. Đề tài Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phòng Giao dịch Thành Đạt, tỉnh Đắk Lắk
  2. Tình hình cho vay vốn đối với hộ sản xuất tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Giồng Riềng
  3. Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Hà Nội.
  4. Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng   
  5. Luận văn Thực trạng hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Phòng giao dịch Lê Quang Định  
  6. Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc – Tỉnh Bình Thuận

THƯ VIỆN