Nội dung liên quan đến chủ đề:

 • Người Hoa ở Việt Nam / Người Hoa ở hải ngoại.

 • Người Hoa ở Châu Á / Người Hoa ở Đông Nam Á.

A. Tài liệu tiếng Việt:
LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Chính sách của chính quyền Sài Gòn đối với người Hoa ở miền Nam Việt Nam giai đoạn 1955 – 1975 / Trịnh Thị Mai Linh
 2. Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / Trần Hạnh Minh Phương
 3. Chính sách của các vương triều Việt Nam đối với người Hoa - ĐH KHXH & NV TP. HCM

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 1. Người Hoa ở Đồng Nai 1954 – 2005 / Trịnh Thị Mai Linh.
 2. Khảo sát điền dã văn học người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Nhận diện các xu hướng biến đổi trong đời sống tín ngưỡng của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / Trần Hồng Liên // Khoa học xã hội Tp Hồ Chí Minh. - 2015. -no. 9-10. -tr. 218-227. -ISSN. 1859-0136

 2. Ảnh hưởng của tư tưởng "Trọng nam khinh nữ" trong tang lễ của người Hoa gốc Quảng Đông ở quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh / Đỗ Hồng Thanh // Nghiên cứu Trung Quốc. - 2015. -no. 7. -tr. 58-63. -ISSN.

 3. Chính sách của chính quyền phong kiến Việt Nam đối với người Hoa ở phía Bắc thế kỷ XVI - XVIII / Dương Văn Huy // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2015. -no. 5. -tr. 38-44. -ISSN. 0868-2739

 4. Góp phần tìm hiểu người Hoa qua văn bia chữ Hán trong Hội quán người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Hường // Nghiên cứu Trung Quốc. - 2015. -no. 11. -tr. 67-75. -ISSN. 0868-3670

 5. Một số hệ quả từ hoạt động kinh doanh thuốc phiện của Người Hoa ở Đông Nam á nửa sau thế kỷ 19 / Nguyễn Xuân Hồng; Bùi Trúc Linh // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2012. -no. 4. -tr. 10-17. -ISSN. 0868-2739

 6. Sự thay đổi vị thế của người Hoa ở Campuchia từ sau năm 1991 / Dương Văn Huy // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2013. -no. 1. -tr. 17-28. -ISSN. 0868-2739

 7. Góp thêm vài tư liệu về sự hình thành cộng đồng người Hoa ở Quảng Ngãi / Nguyễn Văn Đăng // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2012. -no. 4. -tr. 28-36. -ISSN. 0868-2739

 8. Quá trình tụ cư của người Hoa ở Nam Định / Trần Thị Thái Hà // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2011. -no. 9. -tr. 52-60. -ISSN. 0868-2739

 9. Thái độ của thực dân Anh đối với bộ phận kinh tế ngưòi Hoa ở Malaixia, 1874-1946 / Võ Thị Thu Nguyệt // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2010. -no. 5. -tr. 60-66. -ISSN. 0868-2739

 10. Tín ngưỡng Phật Bà Quan Âm của Người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh / Hoàng Thị Lan // Công tác Tôn giáo. - 2010. -no. 5. -tr. 43-46. -ISSN. 1859-1760

 11. Sự điều chỉnh chính sách của một số nước Đông Nam Á đối với người Hoa từ sau thập niên 60 của thế kỷ XX / Đỗ Ngọc Toán // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2008. -no. 8. -tr. 63-70. -ISSN. 0868-2755

 12. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của người Hoa ở TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu / Trần Phóng Diều .- Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, 2014, Số 8

 13. Minh thực lục, một nguồn sử liệu Đông Nam Á / Geoff Wade; Trần Công Khanh dịch .- Tạp chí Nghiên cứu và phát triển, 2010, Số 3 (80)

 14. Một số đặc điểm tâm lý của người Hoa ở Đồng bằng sông Cửu Long và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế của cộng đồng người Hoa ở khu vực này / Võ Tấn Tú .- Tạp chí Tâm lý học, 2005, Số 3

 15. Vấn đề thống kê số lượng người Hoa ở Việt Nam / Nguyễn Đình Phức // Nghiên cứu và Phát triển. - 2013. -no. 4. -tr. 61-68. -ISSN. 1859-0152

 16. Lịch sử hội quán của người Hoa ở Việt Nam / Nguyễn Văn Bằng; Nguyễn Duy Bính // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2012. -no. 6. -tr. 41-48. -ISSN. 0868-2739

 17. Tìm hiểu các tổ chức xã hội và nghiệp đoàn truyền thống của người Hoa ở Việt Nam trong lịch sử / Trần Khánh // Dân tộc học. - 2002. -no. 2. -tr. 3-13. -ISSN. 0866-7632

 18. Đặc điểm và xu hướng đầu tư của người Hoa ở Việt Nam (thời Pháp thuộc và dưới chế độ Sài Gòn) / Trần Khánh // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2002. -no. 2. -tr. 39-47. -ISSN. 0868-2739

 19. Chính sách đối với dân tộc Hoa ở Nam Bộ của Vương triều Nguyễn / Nguyễn Minh Tường // Nghiên cứu Lịch sử. - 2015. -no. 12. -tr. 3-9, 48. -ISSN. 0866-7497

 20. Giao tiếp của dân tộc thiểu số ở vùng đồng bằng sông Cửu Long / Vũ Dũng // Tâm lý học. - 2006. -no. 10. -tr. 1-9. -ISSN. 1859-0098

 21. Mức độ tiếp nhận văn hoá dân tộc Kinh của dân tộc Khơ me và dân tộc Hoa ở Tây Nam Bộ / Phan Thị Mai Hương // Tâm lý học. - 2005. -no. 9. -tr. 17-19

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET
- Người Hoa ở Việt Nam:

 1. Người Hoa trong lịch sử Việt Nam / TS. Châu Thị Hải

 2. Người Hoa ở Bình Dương – lịch sử và hiện trạng / TS. Huỳnh Ngọc Đáng

 3. Tìm hiểu chính sách về người Hoa của chính quyền Sài Gòn qua đạo dụ về vấn đề quốc tịch và vấn đề kinh tế ban hành trong hai năm 1955 – 1956.

 4. Vài nét về lịch sử người Minh Hương và người Hoa ở Nam Bộ / Nguyễn Đức Hiệp

 5. Người Minh Hương thời triều Nguyễn / TS. Huỳnh Ngọc Đáng

 6. Các nhóm cộng đồng người Hoa ở Đồng Nai Việt Nam / TS. Trần Hồng Liên

 7. Vai trò của người Hoa trong việc hình thành và phát triển các đô thị ở Trung và Nam Bộ Việt Nam (thế kỉ XVII – XIX) / ThS. Tống Thị Quỳnh Hương

 8. Về tổ chức Bang, Minh Hương xã và thanh hà phố của người Hoa ở Việt Nam / TS. Huỳnh Ngọc Đáng

 9. Các lễ tết trong năm của người Hoa ở Bình Dương / Đỗ Tiên

 10. Những nghi thức trong tết cổ truyền của người Việt và người Hoa ở Bình Dương / Hội KHLS Bình Dương

 11. Hội nhập, giao lưu văn hóa của người Hoa ở VN (trên lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo) / Trần Hồng Liên

 12. Người Hoa với những đóng góp trong việc xây dựng những trung tâm thương mại nổi tiếng vùng Nam Bộ xưa / ThS. Phan Đình Dũng

 13. Cộng đồng người Hoa dưới thời Pháp thuộc / Ngô Bắc dịch

 14. Văn hóa người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh / Vũ Lê

 15. Những nghi lễ gia đình của người Hoa ở Nam Bộ / Nguyễn Duy Bính

 16. Hải Thần trong tín ngưỡng của người Hoa ở Hội An / Vũ Hoài An

 17. Vai trò của bang, hội quán với hoạt động kinh tế của người Hoa ở Nam Bộ (XVIII-XIX) / Lê Thị Hồng Yến

 18. Văn hóa tâm linh và phát triển: tín ngưỡng thiên hậu tại Nam Bộ Việt Nam / Nguyễn Ngọc Thơ

 19. Thử tìm hiểu về tín ngưỡng thờ quan công của người Hoa ở Đông Nam Bộ và những ảnh hưởng đến đời sống trong cộng đồng người Việt / Dương Minh Vũ

 20. Kiến trúc cổ các hội quán của người Hoa ở Hội An / Võ Thị Ánh Tuyết, Đào Vĩnh Hợp .- Tạp chí phát triển KH & KT, 2015, Tập 18 (Xem file đính kèm)

 21. Thiết chế văn hóa tâm linh qua tục thờ Thiên Hậu của người Hoa ở Tây Nam bộ: Truyền thống & biến đổi

 22. Các dân tộc Việt Nam: Phân tích các chỉ tiêu chính từ Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009

- Người Hoa ở Đông Nam Á

 1. Tìm hiểu doanh nghiệp người Hoa ở Đông Nam Á trong thập niên gần đây / Đỗ Ngọc Toàn

 2. Chính sách của các nước Đông Nam Á với người Hoa, Hoa Kiều và di dân Trung Quốc mới trước sự trỗi dậy của Trung Quốc

 3. Một số vấn đề trong lịch sử văn hóa Đông Nam Á / Lê Phụng Hoàng

 4. Người Hoa trong quan hệ Trung Quốc – Asean / Trần Khánh

 5. Nhân tố Asean trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc đầu thế kỷ XXI / Lưu Việt Hà

 6. Lý giải về quyền lực kinh tế của người Hoa ở Đông Nam Á

 7. Thế lực kinh tế người Hoa ở các nước Đông Nam Á.

- Người Hoa ở hải ngoại:

 1. Thế lưỡng nan của người Hoa Singapore khi Trung Quốc trỗi dậy.

 2. Người Hoa ở Philippin dưới thời kỳ thuộc Tây Ban Nha (1565 - 1898) / Dương Văn Huy.

B. Tài liệu tiếng Anh:

 1. The PRC's overseas Chinese policy / Shaio H. Zerba

 2. Ethnic Chinese Remigration from Southeast Asian Countries since 1960s: A Case Study of Malaysian Chinese Outflows / Kang Xiaoli .- Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, Vol. 1, No. 2, August 2015, pp. 303-329

 3. Segmented assimilation and socio-economic integration of Chinese immigrant children in the USA / Min Zhou .- Ethnic and Racial Studies Volume 37, Issue 7.

 4. Thinking about the chinese overseas / Jamie Mackie

THƯ VIỆN