Nội dung liên quan đến chủ đề: Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến năng suất / hiệu quả làm việc của nhân viên trong 1 tổ chức ; Mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp với hiệu quả làm việc, tác động giữa 2 đối tượng này.
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Tác động của Văn hóa doanh nghiệp đến năng suất của các doanh nghiệp Việt Nam / Châu Thị Thu Nga / Tạp chí Xây dựng & Đô thị. - 2009. -no. 7. -tr. 66-68. -ISSN. 1859-3119

TẠP CHÍ KHOA HỌC – ĐH CẦN THƠ

 1. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trực tiếp sản xuất ở Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) / Bùi Thị Minh Thu; Lê Nguyễn Đoan Khôi / Tạp chí Khoa học (Đại học Cần Thơ). - 2014. -no. 35. -tr. 66-78. -ISSN. 1859-2333.
 2. Ảnh hưởng của động cơ làm việc đến hành vi thực hiện công việc của nhân viên khối văn phòng tại Thành phố Cần Thơ / Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Hoàng Như Ngọc / Tạp chí Khoa học (Đại học Cần Thơ). – 2012, Số 24. -tr. 91-99

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Tác động của văn hóa tổ chức lên hệ thống thù lao khuyến khích trong các doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng Thắm

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 1. Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên công ty cổ phần giấy Sài Gòn / Vũ Đặng Quốc Anh
 2. Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức và phong cách lãnh đạo đến kết quả làm việc của nhan viên và lòng trung thành của họ đối với tổ chức / Trần Thị Kim Dung .- Trường ĐH Kinh tế TP. HCM, 2007 .- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.
 3. Các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến kết quả làm việc của người lao động trong doanh nghiệp Nhật Bản: Nghiên tại tỉnh Bình Dương / Phạm Minh Hoàng Phúc .- TP.HCM : Đại học Kinh tế TP.HCM, 2013 .- Luận văn Thạc sĩ

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng việc làm của người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức ở Hà Nội / Chử Thị Lân, Quyền Đình Hà .- Tạp chí Khoa học và Phát triển, 2014, Tập 12, Số 6
 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của Công nhân tại Công ty Điện lực Tân Thuận / Hà Nam Khánh Giao, Hoàng Văn Minh .- Tạp chí Công Thương, 2016, Số 10, tr. 142 – 147
 3. Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến sự gắn kết của nhân viên văn phòng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Hà Nam Khánh Giao, Hồ Thị Thu Trang .- Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, 2016, Số 6 (14), tr. 39-49
 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước / Trần Thị Ngọc Duyên, Cao Hào Thi / Tạp chí Phát triển khoa học & kỹ thuật, 2010, Số 13, Quyển 1
 5. Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên Công ty CP CMC Telecom tại Tp. HCM / Hà Nam Khánh Giao, Bùi Nhất Vương .- Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, 2016, Số 3 (13), tr. 87 - 101
 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên và xu hướng rời bỏ khi tổ chức có thay đổi / Huỳnh Thị Thu Thanh, Cao Hào Thi .- Tạp chí Phát triển kinh tế, 2013, Số 12 (278), tr. 13-25
 7. Vai trò văn hóa và môi trường làm việc / ATAD Steel Structure Corporation
 8. Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó của nhân viên: trường hợp của công ty hệ thống thông tin FPT / ThS. Trương Hoàng Lâm, TS. Đỗ Thị Thanh Vinh .- Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 2012, Số 185 (II).
 9. Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến năng suất nhân viên?
 10. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp
 11. Chuyên đề Văn hóa doanh nghiệp (Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa)
 12. Văn hóa doanh nghiệp – sự sống còn của công ty

   


THƯ VIỆN