Nội dung có liên quan đến chủ đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ gia đình nông thôn ở huyện Phú Tân – An Giang.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Tác động tín dụng chính thức đến thu nhập của nông hộ ở Việt Nam / Đinh Phi Hổ, Đông Đức.- Tạp chí Phát triển Kinh tế, 2015, Số 2, tr. 65 – 82

LUẬN VĂN THẠC SĨ (Xem file tóm tắt đính kèm. Bạn đọc có nhu cầu xem toàn văn thì liên hệ với Thư viện)

 1. Phân tích thu nhập hộ gia đình tỉnh Quãng Ngãi / Võ Thành Nhân
 2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh / Đào Ngọc Đoan Trang (Khóa luận tốt nghiệp của SV)
 3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ nông dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang / Thân Văn Hiền.

TÀI LIỆU SỐ

A. Tài nguyên nội sinh:
- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4

 1. Một số nhân tố chính ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ tại huyện Tri Tôn-An Giang / Trần Xuân Long .- NCKH của Cán bộ, Giảng viên
 2. Ảnh hưởng của tiếp cận cơ sở hạ tầng đến thu nhập của nông hộ ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang / Nguyễn Hữu Trí .- NCKH của Cán bộ,Giảng viên, Thông tin khoa học số 034
 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ ở An Giang / Nguyễn Lan Duyên .- Tạp chí khoa học trường Đại học An Giang. Quyển 3 (2) năm 2014
 4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ tại xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang: Báo cáo khóa luận tốt nghiệp kỹ sư ngành Phát triển nông thôn / Nguyễn Nhật Thanh; ThS. Phạm Huỳnh Thanh Vân, Ks. Bùi Minh Sang, Ks. Trần Xuân Long (Giảng viên hướng dẫn). - An Giang : Đại học An Giang , 2008. Số phân loại: 338.1/Th107 / SVLV001054

B. Bộ sưu tập tài nguyên tham khảo:

- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2902

 1. Are households’ poverty level in Mekong Delta of Vietnam affected by access to credit? / Duy, Vuong Quoc .- MPRA Paper No. 35412, December 2011

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Tác động từ chương trình 135 của Chính phủ đến thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An / Nguyễn Kim Phước, Phạm Tấn Hòa .- Tạp chí Phát Triển Kinh Tế Địa Phương, Số 25 (35) - Tháng 11-12/2015
 2. Ảnh hưởng sở hữu đất đai đến thu nhập nông hộ: trường hợp xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng / Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt, Hứa Tấn Tài .- Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28 (2013): 79-83
 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người dân tộc thiểu số ở đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh .- Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 2011:18a 240-250
 4. Các yếu tố ảnh hưởng thu nhập của nông hộ trong các mô hình sản xuất trên đất lúa tại tỉnh Vĩnh Long / Lê Xuân Thái .- Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 35 (2014): 79-86
 5. Các yếu tố ảnh hưởng đén thu nhập của người nông dân trồng lúa ở Cần Thơ / Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Văn Trịnh, Phan Thuận .- Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 31 (2014): 117-123
 6. Ảnh hưởng của nguồn lực đến thu nhập của nông hộ tỉnh Thanh Hóa / Chu Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Hướng.- Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015, tập 13, số 6: 1051-1060
 7. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập hộ nông dân có vốn vay ở huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình / Nguyễn Việt Anh, Trần Thị Thu Thủy .- Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Số 62, 2010
 8. Các nhân tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên / Nguyễn Khánh Doanh, Nguyễn Thị Gấm, La Thị Thùy Lê, Mai Thùy Dung .- Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 118(04): 155 – 160
 9. Phân tích thu nhập của hộ gia đình khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Long An / Phạm Tấn Hòa .- Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số1 (20)–2015

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Thu nhập và cơ cấu thu nhập của hộ gia đình ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2000-2010 / Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012

THƯ VIỆN