SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Cẩm nang nhà kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam / Bùi Viết Thuyên. - 1st. - H : Khoa học và kỹ thuật, 2000. Số phân loại: 332.642/ Th527
 2. Thị trường chứng khoán và những điều kiện kinh tế - xã hội hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam / Trần Thị Minh Châu. – H : Chính trị Quốc gia, 2003. Số phân loại: 332.642/Ch125
 3. Kỹ năng đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam theo quy luật thị trường 2008 / Bộ tài chính - Ủy ban chứng khoán nhà nước - H : Thống kê, 2008. Số phân loại: 332.6/B450

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET :

 1. 10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2008/ VietnamPlus 2008
 2. Thị trường chứng khoán Việt Nam 2008: Một năm đầy biến động / Công ty Cổ Phần Chứng Khoán FPT 2008.
 3. Thị Trường Chứng Khoán 6 tháng đầu năm / Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 2008
 4. HSBC dự báo chứng khoán Việt Nam 2009 / Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 2008.
 5. Báo cáo phân tích “Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam dưới tác động của kinh tế vĩ mô” /Công ty cổ phần chứng khoán sen vàng 2008.
 6. Nghiên cứu phân tích thị trường chứng khoán/ Vietstock 2008
 7. Thị Trường Ảo Khủng Hoảng Thật / Tạp Chí Cộng Sản
 8. Thị trường chứng khoán phải trả giá quá đắt / Thời báo kinh tế Sài Gòn 2008, năm 2008

THƯ VIỆN