TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

1. Cách chế tạo đèn cầy ( Cây nến)

http://www.dost-bentre.gov.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=511

2. Tự làm đèn cầy

http://thegioisanhdieu.timnhanh.com/m/sanh_dieu/chi_tiet/61970

3. Tự làm đèn cầy trang trí

http://www.phunu.info.vn/Tu-lam-d%C3%A8n-cay-trang-tri-i42973.html

 

 THƯ VIỆN