Nội dung liên quan đến chủ đề: Nghệ thuật cải lương Nam Bộ

 • Nguồn gốc / lịch sử hình thành;
 • Những đóng góp của ông Đào Duy Từ (ông Tổ cải lương);
 • Tìm hiểu về soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền (Cần Thơ);
 • Nhân tố tác tác động đến loại hình này (kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị);

SÁCH THAM KHẢO (Tài liệu được lưu trữ tại Thư viện tỉnh An Giang)

 1. Tìm hiểu nghệ thuật đờn ca tài tử : Sách tham khảo / Võ Trường Kỳ. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội Nhân dân, 2017. - 219tr., 21 cm. (Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam) .- Phụ lục tr. : 169 – 217. Số phân loại :781.62009597 / T310H
  Tóm tắt: Nguồn gốc phát sinh dòng âm nhạc tài tử Nam Bộ ; phong trào âm nhạc ở Nam Bộ và quá trình hình thành hệ thống bài bản đờn cả tài tử ; giá trị nghệ thuật cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống này.
 2. Lịch sử cải lương / Tuấn Giang. - H. : Sân khấu, 2008. - 477tr. ; 21cm. Số phân loại:792.09597 / L302S
  Tóm tắt: Sự hình thành, ra đời và phát triển sân khấu cải lương từ 1945 - 2007
 3. Nghệ thuật cải lương / Tuấn Giang. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Đại học sư phạm Tp.Hồ Chí Minh, 2006 . - 612tr. ; 24cm. Viện Sân khấu - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Số phân loại :792.212 / NGH250TH
  Tóm tắt: Đặc trưng ngôn ngữ sân khấu cải lương. Nghệ thuật biên dịch cải lương. Nghệ thuật biên kịch cải lương. Thẩm mỹ nghệ thuật cải lương. Sự hình thành, phát triển sân khấu cải lương.
 4. Từ đờn ca tài tử đến hát cải lương / Hoài Linh, Trương Bỉnh Tòng. - In lần thứ 1. - Tp.Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp.Hồ Chí Minh, 2008. - 31tr. ; 21cm. Số phân loại :792.09597 / T550Đ
  Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa nghệ thuật Tây Nam Bộ, đờn ca tài tử Nam Bộ và những họat động, bài hát để đời của thầy và trò nhạc sư Hai Khị trên sân khấu cải lương
 5. Sân khấu cải lương Nam Bộ 1918 - 2000 / Đỗ Dũng. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2003. - 203tr. ; 20cm. Số phân loại :792.42(V3) / S121KH
  Tóm tắt: Khái niệm những nét cơ bản của sân khấu cải lương Nam bộ giai đoạn 1918 - 2000 chủ yếu tập hợp từ những nguồn tư liệu, sự kiện, nhân chứng sống, hồi ký tác giả quá cố, sách báo, băng từ.
 6. 100 năm nghệ thuật cải lương / B.s.: Hoàng Chương (ch.b.), Nguyễn Thuyết Phong, Hoàng Đạt,... - H. : Văn hóa Thông tin, 2013. - 427 tr. ; 24 cm. Phụ lục: tr. 251-417. Thư mục: tr. 418-421. Số phân loại :792.09597 / M458TR
  Tóm tắt: Trình bày những tiền đề hình thành, những chặng đường phát triển cũng như giai đoạn lịch sử của nghệ thuật sân khấu cải lương. Tìm hiểu đặc điểm âm nhạc, kịch bản, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật sân khấu cải lương. Giới thiệu chân dung nghệ sĩ và những bài viết về nghệ thuật cải lương
 7. Hồi ký 50 năm mê hát : Năm mươi năm cải lương / Vương Hồng Sển. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2007. - 309tr. : ảnh chụp ; 20cm. Số phân loại :V24 / H452K
 8. Nội dung tính chất bài bảng cải lương / Đắc Nhẫn, Ngọc Thới. - H.: Văn hóa, 1974. - 123tr.; 19cm. Số phân loại :792.4 / N452D
  Tóm tắt: Sơ lược quá trình hình thành của âm nhạc cải lương và nội dung tính chất của bài bản cải lương.
 9. Nguồn gốc ca nhạc tuồng chèo cải lương / Tuấn Giang. - H.: Sân khấu, 2010. - 448tr.; 21cm. Số phân loại : 781.62009597 / NG517G
  Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc và đặc điểm của ca nhạc tuồng. Trình bày nguồn gốc, cấu trúc thanh điệu và đặc điểm của làn điệu chèo và ca nhạc cải lương
 10. Văn hóa với âm nhạc dân tộc: Tiểu luận/ Trần Văn Khê. - Tp.Hồ Chí Minh: Nxb.Thanh niên, 2000. - 158tr.; 19cm. Số phân loại : 792.4 / V115H
  Tóm tắt: Sách bàn về âm nhạc truyền thống việt nam và nghệ thuật cải lương về "dạ cổ hoài lang" trong cổ nhạc việt nam.
 11. 20 năm tân cổ nhạc Châu Đốc / Nhiều tác giả. - An Giang : Văn nghệ Châu Đốc, 2001. - 67tr. ; 19cm. Số phân loại : 781.9 , 792.4 / H103M

LUẬN ÁN TIẾN SĨ (Xem bản tóm tắt)

 1. Cấu trúc và âm điệu trong các "Lòng bản" nhạc tài tử Nam bộ 2012 / Bùi Thiên Hoàng Ân .- Luận án tiến sĩ nghệ thuật Âm nhạc
 2. Nghệ thuật sân khấu Cải lương Nam Bộ qua tác động của phương thức quản lý.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Nghệ thuật cải lương trong bối cảnh hội nhập / Trương Kim Phụng // Văn hoá nghệ thuật. - 2012. -no. 334. -tr. 45-48.
 2. Hát bội, đờn ca tài tử, và sự hình thành cải lương từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 / Nguyễn Đức Hiệp; Nguyễn Lê Tuyên // Nghiên cứu và Phát triển. - 2013. -no. 1. -tr. 64-73. -ISSN. 1859-0152
 3. Nghiên cứu nghệ thuật cải lương trong văn hoá Nam Bộ / Nguyễn Thị Trúc Bạch // TC Khoa học Xã hội. - 2010. -no. 11-12. -tr. 82-93. -ISSN. 0866-7643
 4. Cải lương nhìn từ đề tài kịch bản / Đỗ Hương // Văn hoá Nghệ thuật. - 2011. -no. 320. -tr. 49-52.
 5. Sân khấu cải lương Sài Gòn nhìn từ góc độ kinh doanh / Nguyễn Thanh Tùng // Văn hoá Nghệ thuật. - 2011. -no. 322. -tr. 50-55. -ISSN. 0866-8655
 6. Nghệ thuật cải lương tiếp cận chủ nghĩa hiện thực / Võ Thị Yến // Văn hóa - nghệ thuật. - 2008. -no. 289. -tr. 65-71. -ISSN. 0866-8655

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET (Truy cập vào các đường dẫn)
♦ Nguồn gốc hình thành nghệ thuật cải lương:

 1. Cải lương Nam Bộ: Một chặng đường lịch sử / ThS. Nguyễn Thúy Vy
 2. Hát bội, đờn ca tài tử và sự hình thành cải lương
 3. Cải lương và Vọng cổ Nam phần

♦ Tìm hiểu về nghệ thuật cải lương:

 1. Cải lương Nam Bộ: Nhìn từ chủ thể văn hóa và đặc tính biểu cảm của loại hình / Nguyễn Thị Trúc Bạch
 2. Tính linh hoạt trong cấu trúc nghệ thuật cải lương Nam Bộ / Nguyễn Thị Trúc Bạch
 3. Đặc tính tổng hợp trong cấu trúc nghệ thuật cải lương Nam Bộ / Nguyễn Thị Trúc Bạch // Khoa học xã hội Thành phó Hồ Chí Minh. - 2013. -no. 5. -tr. 30-41, 79. -ISSN. 1859-0136
 4. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ca nhạc tài tử và sân khấu cải lương.
 5. Cải lương, nghệ thuật sân khấu truyền thống Nam bộ Việt Nam
 6. Nghệ thuật Cải lương Nam Bộ
 7. Nghệ thuật cải lương với vấn đề truyền thống
 8. Đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật cải lương

♦ Đóng góp của Cụ Tổ Đào Duy Từ:

 1. Đào Duy Từ và công cuộc phát triển nghệ thuật hát tuồng, hát bội
 2. Vài nét thêm về nghệ thuật Tuồng

♦ Soạn giả Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền:

 1. Tài danh đất Tây Đô
 2. Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền (1876-1953): Người có công hình thành và phát triển sân khấu cải lương Nam bộ
 3. Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền - Người khai sáng nghệ thuật cải lương Nam Bộ
 4. Những yếu tố tác động đến công tác quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống giai đoạn hiện nay / Nguyễn Kim Ngân
 5. Nghệ thuật cải lương trong bối cảnh Đông Á và Đông Nam Á / Võ Thị Yến.- Tạp chí VHNT số 335, tháng 5-2012

THƯ VIỆN