Nội dung liên quan đến chủ đề: Văn hoá Trường Sơn - Tây Nguyên, dân ca, âm nhạc cổ truyền, văn hóa phi vật thể, không gian văn hóa, văn học nghệ thuật.
Sách có tại Thư viện (Kho mượn đọc Tầng 3 Thư viện)
 1. Lý Tùng Hiếu (2019), Các vùng văn hóa Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (Số phân loại : 306.09597 /H309)
 2. Lý Tùng Hiếu (2019), Văn hóa Việt Nam , Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ (Số phân loại : 306.09597 /H309)
 3. Nguyễn Thụy Loan (2005), Âm nhạc cổ truyền Việt Nam : Giáo trình Cao Đẳng Sư Phạm, Hà Nội : Đại Học Sư Phạm (Số phân loại: 780 /L406)
 4. Nhiều tác giả (0), Giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể trong trường phổ thông hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững, Hà Nội : Văn hóa Dân tộc 
Bài viết (Báo/Tạp chí)
 1. Phan Đăng Nhật (2015), "Ba nguyên tắc cơ bản trong việc phát triển bền vững vùng Trường Sơn - Tây Nguyên", Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Viện Việt Nam học, tr. 96-108 
 2. GS.TS. Phạm Đức Dương (2006), "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên ", Tạp chí Di sản văn hóa vật thể, Số 4, tr. 47-51 
 3. TS. Nguyễn Việt Hương (0), "Tìm hiểu ngôn ngữ một dân ca", , tr. 306-320 
Luận văn - Luận án
 1. Trần Thị Hà Giang, GVHD: PGS.TS. Hà Thị Hoa, (2019), Dạy học dân ca Ê Đê cho học sinh Trường THCS Chu Văn An, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lak: Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc, Hà Nội: Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương Hà Nội 
 2. Nông Thị Thêu, GVHD: PGS. TS. Hà Thị Hoa, (2019), Dạy học dân ca ê-đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh trường Tiểu Học Nguyễn Du, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đăk Lăk: Luận văn thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, Hà Nội: Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương Hà Nội 
 3. Hoàng Thị Thanh Thủy, GVHD: PGS.TS. Nguyễn Đăng Nghị, (2018), Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Dạy học hát dân ca tây nguyên cho sinh viên sƣ phạm âm nhạc trƣờng cao đẳng văn hóa nghệ thuật đắk lắk, Hà Nội: Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương Hà Nội 
Trang web
 1. T.S. Lò Giàng Páo (23/03/2006), "Văn hóa các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên: những nhận thức mới ", Ủy Ban Dân tộc, Ngày truy cập: 28/12/2021
 2. ThS. Đặng Gia Duẩn (25/11/2021), "Bảo tồn âm nhạc dân gian Tây Nguyên", Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ngày truy cập: 28/12/2021
 3. Huỳnh Ngọc La Sơn (), "Tìm Hiểu Một Số Giai Điệu Đặc Trưng Của Dân Ca Tây Nguyên", Việt Tộc , Ngày truy cập: 28/12/2021, Địa chỉ: https://www.viettoc.org/tim-hieu-mot-so-giai-dieu-dac-trung-cua-dan-ca-tay-nguyen/
 4. Tấn Vịnh ( 26/08/2019), "Tinh thần cộng đồng của các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên", Báo Đắk Lắk Điện tử, Ngày truy cập: 28/12/2021
 5. Hồng Minh ( 15/09/2020), "Phát triển Âm nhạc dân gian Tây Nguyên: Chỉ có yếu tố con người là chưa đủ", Báo Dân Tộc Và Phát Triển, Ngày truy cập: 28/12/2021
 6. Lê Xuân Hoan (16/05/2014), "Giữ gìn và phát huy bản sắc Âm nhạc các dân tộc Tây Nguyên trong quá trình hội nhập” là nhiệm vụ trực tiếp của các nhạc sĩ Việt Nam.", Hội Nhạc Sĩ Việt Nam , Ngày truy cập: 28/12/2021
 7. Thu Huế - Báo Gia Lai (02-05-2013), "Vẻ đẹp của âm nhạc dân gian Gia Lai", Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai , Ngày truy cập: 28/12/2021
 8. Trần Công Tịnh (09/1/2018), "Nét đặc trưng trong Âm nhạc Dân ca Bahnar", Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương, Ngày truy cập: 28/12/2021
 9. ThS. Lê Xuân Hoan (), "Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị độc đáo của âm nhạc dân gian Tây Nguyên", Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người vùng Dân tộc thiểu số, Miền núi, Ngày truy cập: 28/12/2021
 10. Lê Xuân Hoan (15/11/2020), "Âm nhạc Tây Nguyên trong dòng chảy của âm nhạc Việt Nam", Hội Nhạc Sĩ Việt Nam , Ngày truy cập: 28/12/2021
 11. Lê Xuân Hoan (08/04/2013), "Âm nhạc dân gian Bahnar trong một số tác phẩm âm nhạc đương đại", Hội Nhạc Sĩ Việt Nam , Ngày truy cập: 28/12/2021

THƯ VIỆN