TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy để được hỗ trợ).

 1. Kỹ năng mềm của sinh viên năm cuối trường Đại học An Giang : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường / Lê Thị Hồng Hạnh. - An Giang : Đại học An Giang , 2014.x, 105 tr. ; 30 cm + 1CD. - (Nghiên cứu khoa học CB, GV (Cấp trường)). Số phân loại: 378.1/H107/NCKH00215
 2. Tìm hiểu nhu cầu rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên ngành sư phạm Trường Đại học An Giang / Phan Tuệ Châu .- Thông tin khoa học số 060

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Kỹ năng làm việc tập thể và tinh thần đồng đội
 2. Tài liệu về Kĩ năng làm việc nhóm
 3. Kĩ năng làm việc nhóm
 4. Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên bộ môn Kế toán – Tin học theo hệ thông đào tạo tín chỉ / Đoạn Thị Thanh Minh, Hoàng Thị Quỳnh Nga .- Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012
 5. Cảm nhận về kỹ năng mềm của sinh viên Việt Nam: một phân tích theo khung kỹ năng mềm của Malaysia / Nguyễn Kim Nam, Đoàn Thanh Vũ, Trần Thanh Trúc, Đỗ Thu Thủy .- Bản tin Khoa học Trẻ số 2(4), 2016
 6. Bài báo cáo về Kỹ năng làm việc nhóm
 7. Lý thuyết cơ bản về kỹ năng làm việc nhóm và cách phát triển nhóm
 8. Kỹ năng làm việc nhóm - TEAM WORK
 9. Những kỹ năng "làm việc nhóm" quan trọng
 10. Kỹ năng làm việc nhóm trong học tập và nghiên cứu

THƯ VIỆN