Nội dung liên quan đến chủ đề: 
 • Công tác phát triển Đảng viên.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phát triển Đảng.
SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)
 1. Hồ Chí Minh (2003), Xây dựng Đảng rèn luyện đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Hà Nội : Quân độinhân dân. Số phân loại: 324.2597075 /X126 
 2. Hồ Chí Minh (1983), Về tư cách người đảng viên cộng sản, Hà Nội : Sự thật. Số phân loại: 324.2597075 /M312 
 3. Mạnh Quang Thắng (2006), Đảng Viên và phát triển Đảng Viên trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hà Nội : Lao động. Số phân loại: 324.2597075 /Th116
 4. Nguyễn Thái Anh (2010), Xây dựng, chỉnh đốn, củng cố tổ chức Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, Hà Nội : Thanh Niên. Số phân loại: 335.4346 /X126
 5. Phạm Ngọc Anh (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Hà Nội : Lý Luận Chính Trị. Số phân loại: 335.4346 /A107
 6. Nguyễn Quốc Bảo (2001), Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, Hà Nội : Lao Động , 2001. Số phân loại: 335.4346 /B108 
BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)
 1. Phạm Văn Búa, Nguyễn Thị Tú Trinh, Lê Chí Phương (2011), "Xây dựng đảng trong sạch vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh để huy động sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước", Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, tr. 201-209
 2. Phan Thị Phương Anh, Nguyễn Hoàng Du (2011), "Công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên trường Đại học An Giang (1998-2010)", Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, tr.86-95
 3. Lê Minh Tùng (2006), "Phát triển Đảng trong sinh viên trường Đại học An Giang năm 2002", Thông tin khoa học số 12 - Chào xuân Quý Mùi, Tài liệu số Thư viện.

LUẬN VĂN - LUÂN ÁN

 1. Nguyễn Thị Tuyết, GVHD: , (0), Quản lý đảng viên trong khu vực ngoài nhà nước ở đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay, Học viện chính trị quốc gia Tp.HCM 

TRANG WEB

 1. Phong Lâm (8/8/2018), "Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh Điện Biên", Tạp chí Xây dựng Đảng, Ngày truy cập: 16/8/2018.
 2. Vũ Oanh (), "Nâng cao chất lượng phát triển Đảng viên ", Tạp chí Xây dựng Đảng, Ngày truy cập: 16/8/2018.
 3. Nguyễn Văn Đường (), "Nâng cao việc phát triển Đảng viên cho học viên trường Cao đẳng cảnh sát nhân 2 hiện nay", Trường Cao Đẳng Cảnh sát nhân dân 2, Ngày truy cập: 16/8/2018
 4. Nguyễn Duy Ngân (21/5/2015), "Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên ở Hà Tĩnh", Tạp chí cộng sản, Ngày truy cập: 16/8/2018.
 5. Trần Thông (), " Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đảng viên ", Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Ngày truy cập: 16/8/2018.

THƯ VIỆN