Nội dung liên quan đến chủ đề: Đánh giá hiệu năng của TCP; Điều khiển tắc nghẽn TCP 
SÁCH 
 1. W. Richard Stevens (2001), TCP/IP Illustrated: The Protocols (Volume 1 ), Addison-Wesley Professional: US ed edition
 2. Kevin R. Fall; W. Richard Stevens (2011), TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols (2nd Edition) , Addison-Wesley Professional Computing Series
 3. Tổng hợp (2004), Chapter 6: Securing TCP/IP, Computer and Information Security Handbook 
BÀI VIẾT (BÁO / TẠP CHÍ)
 1. Trần Thanh Phương, Lê Văn Cường, Phan Xuân Tuấn, Nguyễn Hồng Giang, Hà Văn Muôn (2015), "Tấn công giao thức TCP/IP, các công cụ phòng thủ và bảo mật ", Kỷ yếu hội thảo khoa học Phòng Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT 2015), tr. 105-109
 2. Khấu Văn Nhựt (2014), "Đánh giá các phương pháp điều khiển tắc nghẽn trong dịch vụ truyền tải đa đường: Evaluating congestion control methods in Multipath TCP", Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh, Số 16, tr. 9-17
 3. Hồ Đức Lĩnh (2011), "Điều khiển và tránh tắc nghẽn trong mạng IP (IPv4)", Tạp chí Khoa học Trường Đại học Đông Á, Số 4, Tr. 28-39 
 4. Nguyễn Kim Quốc, Võ Thanh Tú (2012), "Đánh giá hiệu năng của một số cơ chế quản lý hàng đợi tích cực dựa trên kích thước hàng đợi và tải nạp ", Tạp chí Khoa học Trường ĐH Huế, Tập 74 A , Số 5 , Page. 109 - 119 
 5. Lê Phong Dũ, Lê Tuấn Anh (2013), "Điều khiển tắc nghẽn trong giao thức truyền đa đường cho các ứng dụng Multimedia", Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số Công nghệ Thông tin 2013 , tr. 180-189
 6. Damon Wischik, Costin Raiciu, Adam Greenhalgh, Mark Handle y (0), "Design, implementation and evaluation of congestion contr ol for multipath TCP", Proceedings of the 8t h USENIX conference USA, Page 8-22
 7. Abdullah H. Alqahtani , Mohsin Iftikhar (2013), "TCP/IP Attacks, Defenses and Security Tools", International Journal of Science and Modern Engineering (IJISME), Volume 1, Issue 10, tr, 42-47
 8. Guang Yang (1997), "Introduction to TCP/IP Network Attacks", , 22 Pages 
 9. S.M. Bellovin (1989), "Security Problems in the TCP/IP Protocol Suite", Reprinted from Computer Communication Review, Vol. 19, No. 2, Page. 32-48 
 10. Deepak Singh Rana, Naveen Garg, Sushil Kumar Chamoli (2012), "A Study and Detection of TCP SYN Flood Attacks with IP spoofing and its Mitigations", Deepak Singh Rana et al ,Int.J.Computer Technology & Applications,Vol 3, Issue 4, Page: 1476-1480 
 11. Prabhaker Mateti (2006), "Security Issues in the TCP/IP Suite: Chapter 1 ", World Scientific Review Volume - 9in x 6in, Page. 14-38
 12. Abdulsalam Ya’u Gital, Abdul Samad Ismail, Haruna Chiroma (2015), "Performance evaluation of TCP congestion control algorithms throughput for CVE based on cloud computing model", Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Volume 70, Issue 1, Page 9-18 (Truy cập vào đường dẫn: http://www.jatit.org/volumes/Vol70No1/2Vol70No1.pdf)
 13. Harjinder Kaur, Dr. Gurpreet Singh (2017), "TCP Congestion Control and Its Variants ", Advances in Computational Sciences and Technology, Volume 10, Issue 6 , Page. 1715-1723
 14. Mahmoud Ameen Abu-Zant, Dr. Mohammad Hamarsheh (2017), "A Comparison of Congestion Control Variants of TCP in Reactive Routing Protocols MANET", International Journal of Computer Science & Informa tion Technology (IJCSIT) Volume 9, Issue 6, Page: 25-33 (Truy cập vào đường dẫn: )
 15. Harjinder Kaur; Gurpreet Singh (2017), "Measuring performance of variants of tcp congestion control protocols", Indian Journal of Computer Science and Engineering (IJCSE), Vol. 8 No. 3 , Page. 285-296
 16. Saverio Mascolo, Luigi Alfredo Grieco, Roberto Ferorelli, Giacomo Piscitelli (2004), "Performance evaluation of Westwood+ TCP congestion control.", Performance evaluation, Volume 55, Page. 93-111
 17. Truc Anh N. Nguyen, Siddharth Gangadhar, and James P.G. Sterbenz (2016), "Performance Evaluation of TCP Congestion Control Algorithms in Data Center Networks", CFI’1
 18. Prof.J.VijiPriya,Dr.S.Suppiah (2012), "Performance Evaluation and Comparison of TCP variants for Optimizing TCP Performance", International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 3, Issue 9, 6 Pages
 19. Konstantinos Tsiknas, George Stamatelos (2012), "Comparative Performance Evaluation of TCP Variants in WiMAX (and WLANs) Network Configurations", Journal of Computer Networks and Communications Volume 2012, 9 Pages 
 20. L. Xu, K. Harfoush, I. Rhee (2004), "Binary increase congestion control (BIC) for fast long-distance networks", in Proceedings of the IEEE Conference on Computer Communications—23rd Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies (INFOCOM '04), Page. 2514–2524 
 21. K. Xu, Y. Tian, N. Ansari (2005), "Improving TCP performance in integrated wireless communications networks", Computer Networks, Volume 47, Issue 2, Page. 219–237
 22. L. S. Brakmo, L. L. Peterson (1995), "TCP Vegas: end to end congestion avoidance on a global Internet", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Volume 13, Issue 8, Page. 1465-1480 
 23. Bing Wang, Wei Wei, Zheng Guo, Don Towsley (2009), "Multipath live streaming via TCP: Scheme, performance and benefits", Journal ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications, Volume 5 Issue 3, 12 Pages 
LUÁN VĂN / LUẬN ÁN
 1. Vũ Tất Thành, GVHD: PGS. TS KH . Nguyễn Hồng Vũ, TS. Ngô Văn S ỹ, (2014), Mô hình tự thích nghi - Tương thích họ TCP cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật, Hà Nội: Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học tự động hóa
TRANG WEB
 1. Tổng hợp (), "TCP/IP protocols", Crypto - IP, Ngày truy cập: 9/11/2018
 2. IBM® IBM Knowledge Cente (), "Elements of security in a TCP/IP network", IBM® IBM Knowledge Cente, Ngày truy cập: 9/11/2018
 3. Oracle Technology Network (), "How the TCP/IP Protocols Handle Data Communications", Oracle Technology Network, Ngày truy cập: 9/11/2018

THƯ VIỆN