SÁCH KHO THAM KHẢO

Bài giảng chăn nuôi vịt

Số phân loại: 636.5/M254/ 2000.

Bài giảng chăn nuôi gia cầm

Số phân loại: 636.5/M312/ 2000

Giáo trình chăn nuôi lợn:  (Tài liệu photo)

Số phân loại: 636.4/L312/ 2011

Bệnh chó, mèo

Số phân loại: 636.7089/B305/ 2001

Bệnh truyền nhiễm vật nuôi:  Giáo trình

Số phân loại: 636.089/H305/ 2014

Giáo trình dược lý thú y

Số phân loại: 636.089/D309 2012

Giáo trình chăn nuôi thú y cơ bản:  Dùng trong các trường THCN

Số phân loại: 636.089/Gi108/ 2005

Giáo trình chăn nuôi trâu bò

Số phân loại: 636.2/Tr102/ 2009

Ký sinh và bệnh ký sinh ở gia súc gia cầm

Số phân loại: 636.089696/H502-T2/ 1997

Quản lý dịch bệnh động vật nuôi: Bài giảng

Số phân loại: 636.089/H305/ 2011

Dịch tễ học thú y

Số phân loại: 636.089/D121/ 2007

Giáo trình bệnh ngoại khoa gia súc

Số phân loại: 636.0897/Th400/ 2000

Giáo trình độc chất học thú y

Số phân loại: 636.08959/Kh103/ 2000

Giáo trình sinh lý bệnh thú y: (Tài liệu photo)

Số phân loại: 636.089/L121/ 2007

Vi sinh vật học thú y

Số phân loại: 636.08969/Th107/ 2001

 

SÁCH KHO MƯỢN ĐỌC

001.42  Phương pháp nghiên cứu khoa học ngành chăn nuôi

332.6  Quản trị dự án đầu tư

335.411 Triết học

519.5  Thống kê sinh học

Sinh hóa động vật

591.3 Di truyền động vật

636 Chăn nuôi dê thỏ

Chăn nuôi gia cầm

Quản lý chăn nuôi

630.068  Quản lý trang trại

636.082 Sinh lý sinh sản

636.089  Bệnh gia súc

636.4 Chăn nuôi heo

Công nghệ sinh học ứng dụng trong di truyền và chọn giống vật nuôi

660.6 An toàn sinh học

660.62  Vi sinh vật ứng dụng