1. Tạp chí Quản lý Giáo dục

   http://jem.naem.edu.vn/portal/index.php?tabid=1092

   2. Diễn đàn Quốc gia Giáo dục Mầm non

http://www.unicef.org/vietnam/vi/

3. Giáo dục mầm non

http://www.mamnon.com/

4. YouTube

https://www.youtube.com/

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Điền

http://quangdien.thuathienhue.edu.vn/tai-nguyen/

6. Bài giảng điện tử

http://www.elib.vn/

7. Truyện Cổ tích

https://truyenco.com/

8. Thế giới Cổ tích

https://thegioicotich.vn/

9. Nhạc Thiếu nhi Việt Nam

https://www.nghenhacthieunhi.com/