1. Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, http://www.vaas.org.vn/
 2. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, http://vafs.gov.vn/vn/
 3.  Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng:  https://vienptct.vnua.edu.vn/
 4. Viện Cây lương thực và thực phẩm, http://fcri.com.vn/
 5. Viện Bảo vệ thực vật, http://www.ppri.org.vn/
 6. Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, http://www.iebr.ac.vn/index.asp?prgID=11
 7. Viện Nghiên cứu rau quả:  http://www.favri.org.vn/index.php/vi/
 8. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia   http://www.khuyennongvn.gov.vn/
 9. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, http://iasvn.org/
 10. Cục Bảo vệ thực vật, http://www.ppd.gov.vn/
 11. Chi Cục Bảo vệ thực vật Tp. HCM, http://www.bvtvhcm.gov.vn/
 12. Trung tâm dữ liệu thực vật Việt Nam, http://www.botanyvn.com/