Danh mục tài liệu nghe nhìn cập nhật ngày 27/01/2022 (xem chi tiết)

STT Tiêu đề Tác giả Nơi XB Năm XB Số ĐKCB
1 Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET,tập 1 Nguyễn, Văn Lân,Phương Lan Hà Nội 2008 BD000770;BD000771
2 Windows Script Host Phạm, Hoàng Dũng,Hoàng Đức Hải Hà Nội 2006 BD000764;BD000765
3 lập trình Windows Lê Hữu Đạt   Chủ biên Hà Nội 2007 BD000687
4 Java : tập 1 Phương Lan   chủ biên Hà Nội 2008 BD000776;BD000777
5 Java : tập 2 Phương Lan   chủ biên Hà Nội 2008 BD000767;BD000766
6 Programming in visual basic. Net Bradley, Julia Case,Millspaugh, Anita C. Boston 2005

BD001280;BD001281;BD001282;BD001283;

BD001284;BD001285;

BD001286;BD001287;BD001288;BD001289;BD001290;

BD001291;BD001292;BD001293

7 Computing essentials 2006 O’Leary, Timothy J.,O’Leary, Linda I Boston 2006 BD000034
8 Introduction to relational databases and SQL programming Allen, Christopher,Chatwin, Simon,Creary, Catherine New York 2004

BD001313;BD001311;BD001312;BD000259;

BD000260;BD000314

9 Lập trình hướng đối tượng với VisualBasic 6 : 21 ngày   Tp. Hồ Chí Minh 1999 BD000522
10 Xử lý ảnh với Photoshop,phần nâng cao   Tp. Hồ Chí Minh 2000 BD000523
11 Đồ hoạ với CoreIDRAW9,Giáo trình điện tử IBT   Tp. Hồ Chí Minh 2000 BD000524
12 Thiết kế Web Site với Frontpage,Giáo trình điện tử IBT   Tp. Hồ Chí Minh 2001 BD000525
13 Mastering Visual Basic 6.0 DemoQuicK From AMT international Panama City 0 BD000005;BD000006;BD000007;BD000008
14 The Macromedia Web Design Handbook Richard H Schard   0 BD000074;BD000075;BD000076
15 Email và tin học văn phòng trên mạng với Autolook 2000: Giáo trình tin học ứng dụng Nguyễn Đình Tê,Trương Hải Thuủ,Hoàng Đức Hải,Ngô Quang Bạch H 2000 BD000082;BD000083;BD000084
16 Web publishing D''Souza Monica   0 BD000086;BD000087;BD000088
17 Thiết kế khung xương cho hoạt cảnh nhân vật,tin học và đời sống Nguyễn Văn Hùng Cà Mau 2007 BD000768;BD000769
18 Mastering Frontpage 2000 for Beginner DemoQuicK From AMT international Panama City 0 BD000001;BD000002;BD000003;BD000004
19 SQL 7.0 Database Implement Trainning Kit Microsoft   0 BD000009;BD000010
20 Java     0 BD000017
21 Even more excellent HTML with XML, XHTML, and Javascript Gottleber, Timothy T.,Trainor, Timothy N Boston 2003 BD001295
22 Tin học văn phòng XP,microsoft Word 2002   Tp. Hồ Chí Minh 2002 BD000526
23 Microsoft SQL Server 2000 bible Nielsen, Paul New York 2003 BD000995
24 Giáo trình nhập môn ASP Nguyễn, Thiên Bằng, Hoàng Đức Hải, Phương Lan Hà Nội 2006 BD000763;BD000762
25 Thiết kế Web Site với macromedia Dremweaver,Giáo trình điện tử IBT   Tp. Hồ Chí Minh 2001 BD000527
26 Lập trình actionScript cho Flash t1 Nguyễn Trường Sinh   chủ biên Hà Nội 2007 BD000265;BD000266
27 Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET,tập 2 Nguyễn, Văn Lân, Phương Lan Hà Nội 2008 BD000772;BD000773
28 ASP Dot Net     0 BD000113;BD000114;BD000115;BD000116
29 Browsers: IIS - IE – Netscape     0 BD000117;BD000118;BD000119;BD000120
30 Oracle     0 BD000161;BD000162;BD000163;BD000164
31 SQL Nhiều tác giả   0 BD000174;BD000175
32 Graphic Nhiều tác giả   0 BD000125;BD000126;BD000127;BD000128
33 Network: Cisco - Lotus Note Nhiều tác giả   0 BD000158;BD000159;BD000160
34 Network: (Tổng hợp1) Nhiều tác giả   0 BD000150;BD000151;BD000152
35 Network: (Tổng hợp 2 ) Nhiều tác giả   0 BD000153;BD000154
36 Microsoft Office Microsoft Co.   0 BD000133;BD000134;BD000135;BD000136
37 Hệ điều hành: Unix - Linux - Novell Netware Nhiều tác giả   0 BD000317;BD000318;BD000129;BD000383
38 Microsoft Windows 2000 Server     0 BD000144;BD000374;BD000142;BD000143
39 Microsoft Windows 9X, NT, XP Microsoft Co   0 BD000145;BD000146;BD000148;BD000147
40 Programming: Visual studio - C - C++     0 BD000169;BD000170;BD000172
41 Programming (Tổng hợp)     0 BD000165;BD000166;BD000168
42 Visual Basic Microsoft Co   0 BD000181;BD000182;BD000184
43 Web Programming     0 BD000190;BD000189;BD000191;BD000192
44 Web (Tổng hợp)     0 BD000186;BD000185;BD000187;BD000188
45 Giáo trình Tiếng Việt, Dos, internet, truyền số liệu giáo dục học ĐH     0 BD000121;BD000122;BD000123;BD000124
46 Web Tổng hợp Nhiều tác giả   0 BD000178
47 OCP introduction to oracle9i: SQL exam guide,SQL exam guide,Oracle OCP introduction to Oracle9i,SQL exam guide Couchman, Jason S. New York 2001 BD000324
48 Làm phim với 3DS MAX 6 : từ ý tưởng đến thành phẩm Lưu Triều Nguyên   chủ biên Hà Nội 2006 BD000262
49 Khám phá SQL Server 2005 Nguyễn Thiên Bằng, Hoàng Đức Hải, Phương Lan Hà Nội 2006 BD000268;BD000269
50 Kỹ thuật xây dựng ứng dụng ASP.NET,tập 3 Nguyễn, Văn Lân, Phương Lan Hà Nội 2008 BD000774;BD000775
51 Thiết kế ánh sáng trong 3DS MAX : tin học thực hành Nguyễn Văn Hùng   chủ biên Hà Nội 2006 BD000263;BD000264
52 MCSE Desai, Anil Berkeley, Calif 2003 BD000567
53 Red hat linux Petersen, Richard New York 2002 BD000616;BD000617;BD000618;BD000619
54 Java 2 : exam 310-025 Glass, Cindy,Glass, Cindy. New York 2001 BD000615
55 MCSE administering Exchange 2000 server study guide (exam 70-224) Clawson, Shane,Luckett, Richard. New York 2001 BD000602;BD000612
56 Office 2000: The complete reference Stephen L. Nelson Berkeley 1999 BD000603
57 Oracle 8i certified professional DBA upgrade exam guide Couchman, Jason S New York 2001 BD000604;BD000605
58 Office XP,The complete reference Stephen L. Nelson New York 2001 BD000613;BD000614
59 GUGU tự học sử dụng, cài đặt máy tính Dương Hùng Sơn, chủ biên TP. HCM 0 BD000198
60 GUGU học tin học tự học Microsoft Powverpoint 2000 Dương Hùng Sơn, chủ biên TP. HCM 0 BD000202
61 Tin học nhà trường School net TP.HCM 0 BD000297;BD000298
62 Tự học Visual studio .Net disc1     0 BD000311;BD000313
63 Tự học Visual studio .Net disc3     0 BD000321;BD000322
64 Tự học Visual studio .Net disc 4 : T550     0 BD000325;BD000326
65 Tự học Visual studio .Net disc 5     0 BD000329;BD000330
66 Tự học Visual studio .Net disc 6     0 BD000333;BD000334
67 Tự học Visual studio .Net disc7     0 BD000337;BD000338
68 Tin học văn phòng - Frontpage  2002   Tp.Hồ Chí Minh 2002 BD000341;BD000328
69 Tin học văn phòng XP : Excel  2002   Tp. Hồ Chí Minh 0 BD000340
70 Tin học văn phòng - Powerpoint  2002.     2002 BD000339
71 Các kỹ thuật ứng dụng trong Flash và Dreamweaver Nguyễn Trường Sinh   Tác giả Hà Nội 2004 BD000606;BD000607
72 Making Linux work : essential tips & techniques Danesh, Arman Australia 2002 BD001200
73 Using Netscape Live Wire Morgan, Mike Indianapolis, Indiana - USA 1996 BD000624
74 Systems Analysis And Degign Mathods Whitten, Jeffrey L Boston 2000 BD000637
75 Thiết kế FLASH với các thành phần dựng sẵn : (Ấn bản dành cho sinh viên) Nguyễn Trường Sinh   chủ biên TP. Hồ Chí Minh 2004 BD000638;BD000639
76 Visual Basic . Net  - Kỹ xảo lập trình Phương Lan   Chủ biên TP. Hồ Chí Minh 2004 BD000596
77 Network +. Study Guide David Groth San Francisco, CA 2001 BD000595
78 Inside C# Archer, Tom Microsoft Press 2002 BD001208
79 Local area networks   Australia 1994 BD001210
80 Introduction to internet technologies   Australia 1994 BD001209
81 Hướng dẫn sử dụng Combustion 3.0 : Làm quảng cáo và đầu băng Phương Hoa Hà Nội 2005 BD000666;BD000667
82 Tự học Visual studio .Net disc2     0 BD000373;BD000649
83 Microsoft Windows 2000,CD Rom, 410MB Microsoft Co..   0 BD000386;BD000391;BD000408;BD000409
84 Interactive computing series,Microsoft Office XP. Volume II   Boston 2002 BD001234
85 Programming in Visual Basic : Version 6.0 Bradley, Julia Case Boston 2002 BD000466
86 Computing concepts,The I - Series Haag, Stephen.,Cummings, Maeve.,Rea, Alan I. Boston 2004 BD000891
87 Computing today O’Leary, Timothy J Boston 0 BD000508
88 Microsoft office XP : Volume 1 O’Leary, Timothy J Boston 2002 BD000507
89 Computing essentials 2005 O’Leary, Timothy J.,O’Leary, Linda I. Boston 2005 BD001329;BD001330
90 Computing essentials 2005 O’Leary, Timothy J.,O’Leary, Linda I. Boston 2005 BD001331
91 Computing essentials 2004 O'Leary, Timothy J Boston 2003 BD001393;BD001394
92 Computing essentials 2004 O’Leary, Timothy J Boston, MA 2003 BD001327;BD001391;BD001392
93 Programming the web,An introduction Sosinsky, Barrie,Hilley, Valda Boston 2004 BD001315
94 SPSS : student version 11.0 for windows   Boston 2003 BD000227
95 Office XP : brief edition   New York 2003 BD000308
96 The GSEC prep guide : Mastering SANS GIAC security essemntials Chapple, Mike USA 2003 BD000710
97 Photosop 7 complete course Kabili, Jan USA 2003 BD000726;BD000727;
98 50 fast photoshop 7 techniques Georges, Gregory USA 2002 BD000728
99 Access 2002 bible Irwin, Michael R New York 2002 BD000696;BD000697
100 Guide to digital video, PC Magazine Ozer, Jan   1955 Indianapolis 2004 BD000699
101 Security + prep guide Krutz, Ronald L   1938 Indianapolis, Ind 2003 BD000704
102 Network + certification bible Byrne, Joseph J New York 2002 BD000703
103 New perspectives on Microsoft Excel 2000 : comprehensive enhanced Parsons, June Jamrich Boston, MA 2001 BD000956
104 MCSE Guide to Microsoft Windows 2000 Networking certification edition Caudle, Kelly Boston, MA 2003 BD000951
105 Adobe Photoshop CS2 : complete concepts and techniques Shelly, Gary B Boston, MA 2007 BD000948
106 The web warrior guide to web database technologies Leasure, Bob   L433-TT Boston, MA 2004 BD000952
107 MCSE guide to Microsoft Internet security and acceleration (ISA) 2000 Cioara, Jeremy Boston, MA 2002 BD000943;BD000944
108 Programming in Visual Basic.NET Coombs, Ted Albany, NY 2002 BD000936
109 Object-Oriented application development using Microsoft Visual Basic.NET Doke, E. Reed Boston, MA 2003 BD000938
110 Director MX Salvatierra, Rich Clifton Park, NY 2003 BD000926;BD000927
111 Multimedia in action Shuman, James E Belmont, CA 1998 BD000937
112 Power users guide to Windows development Darby, Jason   1972 Boston, MA 2007 BD000934
113 MCSE guide to Microsoft exchange 2000 server administration Porter, Shawn Boston, MA 2002 BD000933
114 MCSE guide to Microsoft Windows 2000 professional certification edition Tittel, Ed Boston, MA 2003 BD000932
115 Publishing with Illustrator and FreeHand Bergsland, David Albany, NY 2002 BD000939
116 A guide to Microsoft Proxy Server 2.0 Johnson, David Cambridge, MA 1999 BD000925
117 MCSE guide to designing a Microsoft Windows 2000 directory service Palmer, Michael J Boston, MA 2001 BD000923
118 CCNA guide to Cisco Networking Cannon, Kelly Boston, MA 2004 BD000924
119 Adobe web pack : photoshop 7.0, livemotion 2.0, and golive 6.0 Beskeen, David W Boston, MA 2003 BD000922
120 Borland C++ builder compiler and turbo debugger   USA 2002 BD000894
121 Giáo trình thực hành Adobe Illustrator CS4 Phùng Thị Nguyệt Hà Nội 2009 BD001075;BD001076;
122 Dựng mô hình 3D từ ảnh Bitmap với 3DS MAX : Giáo trình thực hành 3D - thiết kế mỹ thuật công nghiệp Quang Huấn Hà Nội 2009 BD001073;BD001074;
123 Khai thác - ứng dụng Chroma Software và Photoshop trong chỉnh sửa tạo ảnh nghệ thuật Phương Hoa Hà Nội 2009 ;BD001059;BD001060;BD001061;BD001062
124 Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche & photoshop Mai, Thị Hải Hà Nội 2009 BD001057;BD001058
125 Giáo trình 3D Studio MAX 20XX toàn tập 1 Phạm Quang Hiển Hà Nội 2009 BD001048;BD001049
126 Microsoft Office Access 2003 : a professional approach Juarez, Jon Boston 2005 BD001077
127 Hướng dẫn sử dụng Sketchpad 4.05 : sách kèm đĩa CD Nguyễn, Viết Thạch Hà Nội 2008 BD001166;BD001167;BD001168
128 Hướng dẫn tự học Microsoft Word 2013 : (Có kèm CD bài tập) VL.COMP tổng hợp, biên soạn Hà Nội 2013 BD001378;BD001379
129 Hướng dẫn tự học Microsoft Excel 2013 : (Có kèm CD bài tập) VL.COMP tổng hợp, b.s Hà Nội 2013 BD001375;BD001374;MD076401
130 Hướng dẫn tự học Power Point 2013 : (Có kèm CD bài tập) VL.COMP tổng hợp, b.s H. 2013 BD001376;BD001377