Danh mục sách in ngành Sinh học ứng dụng có tại Thư viện

  1.Từ điển giải thích thuật ngữ công nghệ sinh học lương thực và nông nghiệp Anh - Anh - Việt = Glossary of

   Biotechnology  for food and agriculture, Số phân loại: 660.6/ T550-VTX

  1. Từ điển giải nghĩa sinh học Anh - Việt, Số phân loại: 570.3/T550
  1. Từ điển Bách khoa Sinh học, Số phân loại: 570.3/T550
  1. Từ điển sinh học Anh - Việt và Việt - Anh, Số phân loại: 570.3/T550/1997
  1. Từ điển Thực vật thông dụng, Số phân loại: 571.23/Ch300-T1
  1. Botany : Laboratory manual, Số phân loại: 580/V872/1998
  1. Wiley encyclopedia of food science and technology = Wiley encyclopedia of

          food science and technology, Số phân loại: 644/W667/2000

  1. Những kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học, Số phân loại: 660.6 / U527
  1. Sinh hóa ứng dụng, Số phân loại: 664 / Th500

  10.Từ điển Khoa học tự nhiên Anh Việt. Tập 4, Số phân loại: 570.3/ T550-T4

  1. Từ điển sinh học phổ thông, Số phân loại: 574.03/ T550
  1. Từ điển sinh học phổ thông, Số phân loại: 570.3/ T550

 

Sách mượn đọc (Tầng 3)

338.1 Công nghệ bảo quản nông sản

540 Hóa học đại cương

543 Hóa phân tích

570 Các nguyên lý và quá trình sinh học

570.72 An toàn sinh học

571.2 Sinh lý học thực vật

571.32 Hình thái và giải phẫu thực vật

571.5  Nuôi cấy mô  

571.538 Nuôi cấy mô thực vật

571.81  Sinh lý người và động vật 

572 Hóa sinh học

572.8 Sinh học phân tử

576 Di truyền học

576.5 Công nghệ sinh học nông nghiệp

Cơ sở di truyền phân tử và kỹ thuật gen

576.8 Học thuyết tiến hóa

579 Vi sinh vật học

579.5  Nấm học

580  Thực vật học

581.012 Phân loại thực vật bậc cao

Phân loại thực vật bậc thấp

581.4 Hình thái học

581.7 Cơ sở sinh lý học thực vật

582  Phân loại thực vật

591.33 Công nghệ Cấy truyền phôi ở Gia súc

615.321 Cây dược liệu

616.079 Miễn dịch học

628.3 Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp

628.4 Kỹ thuật xử lý chất thải

Công nghệ sinh học môi trường

630.2195 Thống kê và phép thí nghiệm sinh học

631 Trồng trọt đại cương

631. 5 Di truyền số lượng

Chọn giống cây trồng phương pháp truyền thống và phân tử

631.521 Công nghệ hạt giống

631.8  Chất điều hòa sinh trưởng thực vật

631.86  Sản xuất phân vi sinh

633.18 Kỹ thuật trồng lúa

635 Sổ tay trồng rau an toàn

Kỹ thuật trồng rau màu

Kỹ thuật sản xuất rau sạch

635.8 Kỹ thuật trồng nấm

635.9  Cây cảnh, hoa Việt Nam

Kỹ thuật trồng và ghép hoa hồng

635.9772 Kỹ thuật bon sai

636 Kỹ thuật chăn nuôi gia súc

Kỹ thuật Thụ tinh nhân tạo Gia súc - Gia cầm

636.089 Bệnh học động vật

636.2 Sử dụng phụ phẩm nuôi gia súc nhai lại

636.507 Kỹ thuật chăn nuôi gia cầm

639 Thủy sản đại cương

639.31 Sinh sản nhân tạo

Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt

639.8 Hệ thống quản lý và nuôi trồng thuỷ sản

660.45  Kỹ thuật di truyền và ứng dụng

660.6  Nhập môn công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học thực vật

Công nghệ sinh học động vật

Công nghệ sinh học nông nghiệp

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật

Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học

Sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học trong nông nghiệp

An toàn sinh học

660.62 Vi sinh vật ứng dụng trong trồng trọt

Vi sinh vật học công nghiệp

Công nghệ vi sinh ứng dụng

Cơ sở Công nghệ vi sinh vật và ứng dụng

Công nghệ lên men các phụ phẩm nông nghiệp và CNTP

660.63 Hóa sinh công nghiệp

660.634 Công nghệ protein và enzyme

664 Công nghệ chế biến thực phẩm

664.028 Công nghệ sau thu hoạch

Bảo quản chế biến nông sản sau thu hoạch

664.94 Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ lạnh thủy sản