Danh mục sách ngành Sư phạm Âm nhạc có tại Thư viện

SÁCH THAM KHẢO

  • Từ điển chuyên ngành và sách tham khảo:

1.  Để thành công trong nghệ thuật ca hát. Số phân loại: 782/B102/1999/TK01913

2.  Sách học phức điệu. Số phân loại: 781.2/G857-T2/1997/TK01476

3.  Phương pháp sư phạm thanh nhạc. Số phân loại:782.0071/K305/2001

4.  Phương pháp giảng dạy thanh nhạc. Số phân loại:  782.0071/L100/2008

5.  Lịch sử nghệ thuật thanh nhạc phương Tây. Số phân loại:  782.009182/L100/2005

6.  Giáo trình chuyên ngành thanh nhạc. Số phân loại:  782/K305/2007

7.  100 bài hát Việt Nam: dùng cho các lớp thanh nhạc trong các trường sư phạm nghệ thuật. Số phân loại:  782.42/M458/2006

8.  Nghệ thuật Opera. Số phân loại:  782.1/K305/2004

9.  Công nghệ âm nhạc. Số phân loại:  780.285/T121/ 2016

  • Giáo trình, sách theo ngành đào tạo

306.09597 Cơ sở văn hóa Việt Nam   

324.2597075 Phương pháp công tác đội thiếu niên tiền phong

335.54 Lý luận và phương pháp công tác đội thiếu niên tiền phong

350.0078 Quản lý hành chính nhà nước

370 Giáo dục học

372.21 Âm nhạc và múa

            Giáo dục âm nhạc

372.86 Múa và phương pháp biên - dạy múa cho trẻ

             Múa và phương pháp dạy trẻ vận động theo nhạc

372.87 Giáo dục âm nhạc. Nhạc lý cơ bản - xướng âm

            Âm nhạc và phương pháp giáo dục âm nhạc

            Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo hát múa

398.209597 Kho tàng diễn xướng dân gian

780 Dàn dựng chương trình âm nhạc

      Âm nhạc

      Âm nhạc và mỹ thuật

      Nhạc lý phổ thông

     Thiết kế bài giảng âm nhạc

     Âm nhạc cổ truyền

     Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp

780.053 Vật lý và âm nhạc

780.07 Thực hành sư phạm âm nhạc

780.77 Phương pháp dạy học âm nhạc

780.9 Lược sử âm nhạc thế giới  

781 Nhạc lý căn bản thực hành  

       Nhạc lý căn bản

       Nhạc lý nâng cao

       Nhạc lý nâng cao thực hành

      Âm nhạc tác giả và tác phẩm

781.1 Thưởng thức về âm nhạc cổ truyền

781.2 Nhạc lý cơ bản  

          Giáo khoa hòa âm

         Sách giáo khoa hòa âm

         Hòa âm ứng dụng

781.4 Đọc - ghi nhạc

           Chỉ huy dàn dựng hợp xướng

           Tài liệu giảng dạy đọc âm nhạc

           Ký xướng âm

781.62009597 Âm nhạc dân gian

          Dân ca

781.629592  Âm nhạc truyền thống

781.8 Hình thức, thể loại âm nhạc

782 Phương pháp hát và chỉ huy dàn dựng hát tập thể

        Hát

784 Nhạc khí dân tộc

785 Các nhạc khí trong dàn nhạc giao hưởng

786.2 Piano

786.5 Phương pháp dạy và học đàn phím điện tử (Electronic keyboard)

           Lý thuyết và thực hành trên đàn organ

787.87 Lý thuyết và thực hành đàn ghitar

            Acoustic guitar

            Solo guitar

            Học đệm ghita

          Guitar thực hành

          Phương pháp học guitar cổ điển

          Lật ghép chuyển hợp âm guitar

793.3 Nhày múa tập thể  thanh niên và thiếu nhi

793.31 Múa

793.319597 Múa dân tộc

          Nghệ thuật múa:  Phương pháp biên - dạy múa