1. Học viện Âm nhạc Huế

http://hocvienamnhachue.edu.vn/vi/

2. Âm nhạc và đời sống

http://vcpmc.org/vcpmc/

3. Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam

https://www.vnam.edu.vn/

4. Hội nhạc sĩ Việt Nam

http://www.hoinhacsi.vn/

5. Zing MP3

https://zingmp3.vn/

6. Nhạc của tui

https://www.nhaccuatui.com/

7. YouTube

https://www.youtube.com/

8. Zing MP3

https://mp3.zing.vn/

9. Keeng

http://keeng.vn/

10. Nhac.vn

https://nhac.vn/