1. Britain in brief, Số phân loại: 914.2/B862
  2. Hollywood animal,a memoir,  Số phân loại:: 920/E74
  3. The Bushes : Portrait of a dynasty, Số phân loại: 929.2/S413
  4. Inventing America 1, Số phân loại:: 973/M217-TT
  5. Inventing America 2, Số phân loại: 973/M217-TT
  6. Nation of nations, Số phân loại:: 973/N277-TT
  7. American history, Số phân loại:: 973.9/R598-TT
  8. Intelligence matters, Số phân loại:: 973.931/G738
  9. Lone star nation, Số phân loại: 976.403/B817