TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH TIẾNG VIỆT

1. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (bản in, xem bản điện tử)

2. Tạp chí Dân tộc và thời đại (bản in)

3. Tạp chí Dân tộc học (bản in)

4. Tạp chí Lịch sử Đảng (bản in)

5. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (bản in, bản điện tử)

6. Sự kiện và Nhân chứng (bản in)

7. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (bản in)

TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH

Cambridge

Địa chỉ truy cập: https://www.cambridge.org/core/journals/historical-journal/all-issues

Academic Journals

Địa chỉ truy cập: https://www.athensjournals.gr/ajhis

 

CỔNG TRA CỨU TẠP CHÍ

Tạp chí khoa học và công nghệ  Việt Nam

Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ sở dữ liệu toàn văn các bài viết báo, tạp chí tiếng việt do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng

Địa chỉ truy cập: https://sti.vista.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx 

(Bấm chọn vào Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tra cứu và tìm kiếm tài liệu và download toàn văn)

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến do Bộ Khoa Học và Công Nghệ quản lý. Đây là một dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Bạn có thể đăng ký miễn phí để truy cập dịch vụ này.

Địa chỉ truy cập http://www.vjol.info.vn