1. Tài nguyên nội sinh Dspace

Địa chỉ truy cập: https://ir.vnulib.edu.vn/

Tài khoản truy cập: Dùng tài khoản mượn - trả

Các Bộ sưu tập liên quan: Giáo trình, khóa luận, luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học, tạp chí khoa học, thông tin khoa học

Lưu ý: Bản in được lưu trữ tại Tầng 3 (Thư viện)

2. Bộ sưu tập 10 nhan đề tạp chí được xuất bản năm 2018 của nhà xuất bản Elsevier

Để tìm kiếm và download tài liệu, Quý bạn đọc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email của Trường.

Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/apps/inter_jour/

 

3. Cơ sở dữ liệu điện tử

CSDL ProQuest 

CSDL gồm sách, tạp chí, luận văn, luận án, báo cáo thống kê, tài liệu hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của Nhà xuất bản ProQuest.

Phạm vi truy cập: Từ năm 1905 đến 2019

Các chủ đề liên quan đến Sư phạm Lịch sử trong ProQuest:

  • History Teacher Education
  • History Teacher Education AND Learning
  • History Teacher Education AND Teaching Methods
  • History Teacher Education AND Researching
  • History Teacher Education AND Education
  • History Teacher Education AND Science

CSDL SpringerLink

CSDL gồm sách, tạp chí về lĩnh vực khoa học, công nghệ, tự nhiên, xã hội và y học của Nhà xuất bản SpringerNature.

Phạm vi truy cập: Tạp chí từ năm 1997 đến 2019; sách từ năm 2005 đến 2016.

CSDL ScienceDirect 

CSDL gồm sách, tạp chí đa ngành, đặc biệt về các lĩnh vực khoa học, y học và công nghệ của Nhà xuất bản Elsevier.

Phạm vi truy cập: Tạp chí từ năm 2007 đến 2019; 284 sách điện tử

CSDL Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Cơ sở dữ liệu công bố Khoa học & Công nghệ Việt Nam của Cục KH&CN Quốc gia Việt Nam.

Lưu ý: Để sử dụng được các CSDL TVTT- Đại học Quốc gia TP.HCM, Bạn đọc vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa của Thư viện Trung tâm ĐH Quốc Gia TP.HCM (xem chi tiết)

5. CSDL Ebook truy cập mở