STT Tiêu đề Tác giả Nơi XB Năm XB Số ĐKCB Số lượng
1 College writing skills with readings Langan, John, (1942 Boston 2005 BD000149;BD000214;BD000079 3
2 Mùa xuân nho nhỏ,Mùa xuân nho nhỏ : Chương trình Ngữ Văn lớp 9: Bộ môn Văn Học   Hà Nội 0 BD000389;BD000398;BD000388 3
3 The red badge of courage and other stories Crane, Stephen 1871-1900 Washington D.C 2005 BD001937;BD001938;BD001939 3
4 Now is time to open your heart.,a novel Walker, Alice New York 2004

BD000042;BD000043;BD000044;

BD000045;BD000046

5
5 Murder on the leviathan Akunin, Boris, translated by Andrew Bromfield. USA 2004

BD000270;BD000271;BD000272;

BD000273;BD000274

5
6 Blood canticle Rice, Anne New York 2003

BD000275;BD000276;BD000277;

BD000278;BD000279

5
7 Hollywood animal,a memoir Eszterhas, Joe New York 2004

BD000280;BD000281;BD000282;

BD000283;BD000284

5
8 Fatal Palmer, Michael New York 2002

BD000287;BD000288;BD000289;

BD000290;BD000291

5
9 When the emperor was divine,a novel Otsuka, Julie New York 2003 BD000130;BD000131;BD000132 3
10 Destiny’s way Williams, Walter Jon. USA 2002

BD000104;BD000105;BD000106;

BD000107;BD000108

5
11 The book of Joe Tropper, Jonathan USA 2004

BD000235;BD000236;BD000237;

BD000238;BD000239

5
13 The American tradition in literature Perkins, Geoge Boston 2007

BD000815;BD000816;BD000818;

BD000819;BD000821;BD000822

6
14 Literature : reading, reacting, writing Kirszner, Laurie G Boston, MA 2004 BD000957 1
15 Literature : reading, reacting, writing Kirszner, Laurie G Boston, MA 2004 BD000958 1
16 Survivor's guide to technical writing Ingre, David Mason, OH 2003 BD000940 1
17 Arguing through literature : a thematic anthology and guide Ferster, Judith 1947 Boston 2005 BD001086;BD001085 2
18 The art of public speaking + 2 sách kèm Lucas, Stephen E Boston 2007

BD001109;BD001110;BD001111;

BD001112;BD001113;BD001114;

BD001115;BD001116;;BD001106;

BD001107;BD001108;BD001101;

BD001102;BD001103;BD001104;

BD001105

16
19 Thương nhau để đó : Tản văn Trương, Hamlet Hà Nội 2013 BD001501;BD001500 2
20 Edgar Allan Poe : Storyteller: Seven Stories Adapted From the Original of Edgar Allan Poe Poe, Edgar Allan Washington, DC 2013 BD001934;BD001935;BD001936 3
21 Giáo trình luyện thi HSK,Sơ - trung cấp   Tp. Hồ Chí Minh 2007

BD000874;BD000875;BD000876;

BD000877;BD000878;BD000879;BD000880

7
22 Nhập môn nghe nói Hán ngữ Lý, Hướng Nông Hà Nội 2013 BD001828;BD001829 2
23 Giáo trình Hán ngữ : Bổ sung bài tập - đáp án Dương, Ký Châu chủ biên Hà Nội 2015

BD001874;BD001875;BD001876;

BD001877;BD001878;BD001879;

BD001880;BD001881;BD001882;

BD001883;BD001884;BD001861

12
24 Giáo trình Hán ngữ. : Bổ sung bài tập - đáp án Dương, Ký Châu chủ biên Hà Nội 2015

BD001862;BD001863;BD001864;

BD001865;BD001866;BD001867;

BD001868;BD001869;BD001870;

BD001871;BD001872;BD001873

12
25 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán Trần, Hiền Thuần Hà Nội 2015 BD001890;BD001891 2
26 345 câu khẩu ngữ tiếng Hán Trần, Hiền Thuần Hà Nội 2015

BD001892;BD001893;BD001894;

BD001895;BD001896

5