1. Tạp chí Echip: http://www.echip.com.vn/
 2. Công nghệ & Đời sống: http://congnghevadoisong.vn/
 3. Hội Tin học Việt Nam: http://www.vaip.org.vn/default.asp
 4. Tạp chí tin học: http://tapchicntt.com/
 5. Quản trị mạng: https://quantrimang.com/  
 6. Cục công nghệ - thông tin: https://e-ict.gov.vn/
 7. Viện công nghệ thông tin: http://www.ioit.ac.vn/
 8. Thông tin công nghệ: http://www.thongtincongnghe.com/
 9. Công ty cổ phần thế giới số: http://thegioiso.vn/
 10. The journal of Community Informatics: https://openjournals.uwaterloo.ca/index.php/JoCI/issue/archive
 11. RAIRO - Theoretical Informatics and Applications: http://journals.cambridge.org/action/login
 12. Computing and informatics: http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/issue/archive
 13. International Journal on Electrical Engineering and Informatics: http://ijeei.org/archives.html
 14. Interscience Open Access Journal: http://interscience.in/ijcsi.html
 15. Informatics and education: http://www.mii.lt/informatics_in_education/
 16. Oxford Journal http://database.oxfordjournals.org/
 17. Journal of pathology Informatics: www.jpathinformatics.org
 18. Computer Science Journal: http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/journals/index-b.html