Danh mục tài liệu nghe nhìn cập nhật ngày 27/01/2022 (xem chi tiết

STT Tiêu đề Tác giả Nơi XB Năm XB Số ĐKCB Số lượng
1 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS Hoàng, Trọng Hà Nội 2005

BD000514;BD000315;

BD000316

3
2 Elementary statistics : from discovery to decision Pelosi, Marilyn K Hoboken, N.J 2003 BD000689 1
3 Business statistics in practice Bowerman, Bruce L Boston 2007 BD000706 1
4 Statistics for business and economics Kohler, Heinz London 2002 BD000895 1
5 Calculus Stewart, James 1941 Belmont, CA 2003 BD000945;BD000946 2
6 College algebra Stewart, James Belmont, CA 2004 BD000931 1
7 Introduction to probability and statistics Mendenhall, William Belmont, CA 2006 BD000928 1
8 Sampling : design and analysis Lohr, Sharon L 1960 Pacific Grove, CA 1999 BD000941 1
9 Statistical techniques in business & economics Lind, Douglas A Boston 2008 BD001081;BD001080 2
10 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn toán ở trường phổ thông : Sách dùng cho giáo viên, sinh viên và học sinh Trần, Đình Châu Hà Nội 2011

BD001885;BD001886;

BD001887;BD001888;

BD001889

5