Mạng liên kết nguồn lực thông tin KH&CN TP.HCM (Science & Technology Information Network)

Mạng liên kết hướng đến mục tiêu phát triển, làm phong phú nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu - giảng dạy, sinh viên, học sinh, doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi, dễ dàng để người dùng tiếp cận, khai thác hiệu quả nguồn lực thông tin KH&CN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn lực thông tin trên Hệ thống được tạo lập do sự liên kết giữa các thành viên trên tinh thần hợp tác, tự nguyện bao gồm thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, sách, giáo trình nội bộ, luận văn, luận án, tạp chí chuyên ngành KH&CN, tài liệu hội thảo,...Hệ thống cho phép tra cứu, truy cập đến các tài liệu toàn văn được chia sẻ tại các đơn vị thành viên theo cơ chế mở và không thu phí.

Đường dẫn truy cập: https://stinet.gov.vn/

Trung tâm kết nối Tri thức số

 Trung tâm kết nối Tri thức số là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức số, và được thành lập để tiếp nối, kế thừa các thành quả của NALA, VNU-LIC và các thư viện đại học thuộc NALA, và cũng để giải quyết được các khó khăn vướng mắc tồn đọng.

Trung tâm kết nối Tri thức số đứng ra kết nối thư viện số dùng chung không chỉ trong nhóm các trường đại học trên cả nước, mà mong muốn được mở rộng kết nối tới các thư viện số các trường cao đẳng, trường học, thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành và các kho thông tin tri thức tại mọi tổ chức tại Việt Nam.

Địa chỉ: https://hub.idk.org.vn/

 

Truy cập mở của các trường Đại học trên thế giới

1. UCL Press 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở của trường Đại học London (Vương Quốc Anh), cung cấp truy cập hàng trăm nhan đề tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Khoa học xã hội, Luật, Kiến trúc, Luật, Giáo dục, Thiết kế, Nghệ thuật, Ngôn ngữ học, Triết học, Xã hội học,... Tài liệu trên UCL Press có thể đọc trực tuyến hoặc tải về máy với định dạng PDF.

Địa chỉ: https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books

 2. OERs

Bộ sưu tập các nguồn tài liệu từ các trường Đại học Úc xây dựng, bao gồm sách giáo khoa, chương trình, giáo trình, bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, các dự án, âm thanh, video và hình ảnh động. Đại học RMIT đã xây dựng và chia sẻ các nguồn truy cập mở hữu ích từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới để hỗ trợ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu ở Việt Nam.

Địa chỉ: http://rmit.libguides.com/c.php?g=405195&p=2821116

 Nguồn luận văn, luận án truy cập toàn văn miễn phí của Đại học RMIT

Địa chỉ: https://researchrepository.rmit.edu.au/esploro/

 

 

 3. Autralasian Digital Theses-ADT

ADT được xây dựng vào năm 1998 với sự tham gia ban đầu của 7 trường đại học tại Australia. Đến năm 2001, 38 thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Australia (CAUL) tham gia vào dự án ADT. Đến năm 2005, ADT kết nạp thêm các thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Newzealand. ADT ra đời nhằm giúp cho giảng viên và sinh viên của các trường thành viên có thể tìm kiếm thông tin khoa học của các trường thông qua một công cụ tìm kiếm chung (cross-search interface).

Địa chỉ truy cập http://trove.nla.gov.au

 4. Luận văn truy cập mở (Open access Thesis and Dissertation)

Đây là website cho phép tìm kiếm và khai thác 2,6 triệu luận văn/luận án của gần 1000 trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới.

Địa chỉ truy cập http://oatd.org

 5. QUT E-print

QUT E-print là bộ sưu tập số của Trường Đại Học Kỹ Thuật Queensland. Bộ sưu tập bao gồm bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành nổi tiếng, tài liệu hội thảo, luận văn, sách…Bộ sưu tập này cho phép bạn xem và tải miễn phí các loại hình tài liệu trên.

Địa chỉ truy cập http://eprints.qut.edu.au

 6. Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ được xây dựng và quản lý bởi Thư viện trường Đại học Lund-Mỹ. Hiện nay, có khoảng 129 tạp chí khoa học có thể khai thác trên DOAJ và hơn 121 nước tham gia đăng tạp chí trên DOAJ. Bên cạnh sự đa dạng về mặt ngôn ngữ, DOAJ được xem là một trong những nguồn dữ liệu tập chí khoa học đa dạng về mặt chủ đề. Một số chủ đề có thể khai thác trên DOAJ như Nông nghiệp và Khoa học thực phẩm (Agriculture and Food Sciences)

Địa chỉ truy cập http://www.doaj.org/

 7. Brock University Digital Repository

Kho lưu trữ kỹ thuật số của Đại học Brock là một kho lưu trữ trực tuyến giới thiệu và bảo tồn đầu ra học thuật của cộng đồng Brock cũng như các mục từ Bộ sưu tập và Lưu trữ đặc biệt của Thư viện. Các nhà nghiên cứu có thể phổ biến công trình của họ bằng cách gửi nó vào kho lưu trữ Open Access này, cung cấp quyền truy cập miễn phí. Đồng thời cho phép các học giả Brock theo dõi các lượt tải xuống các công trình nghiên cứu của họ.

Địa chỉ truy cập: http://dr.library.brocku.ca/

8. McMaster University

Đây là kho dữ liệu của trường của Đại học McMaster lưu trữ tất cả các nghiên cứu của trường đại học nhằm bảo tồn và cung cấp quyền truy cập vào nghiên cứu đó. Các nhà nghiên cứu có thể truy cập miễn phí vào nguồn tài liệu luận văn, luận án của Trường. Bao gồm các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, y học,..

Địa chỉ truy cập: https://macsphere.mcmaster.ca