Luận văn, luận án truy cập mở

  • Open access Theses and Dissertations: Cho phép tìm kiếm và truy cập toàn văn 6 triệu luận văn, luận án của hơn 1,100 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới

Dữ liệu truy cập mở từ các trường đại học

1. UCL Press 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở của trường Đại học London (Vương Quốc Anh), cung cấp truy cập hàng trăm nhan đề tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Khoa học xã hội, Luật, Kiến trúc, Luật, Giáo dục, Thiết kế, Nghệ thuật, Ngôn ngữ học, Triết học, Xã hội học,... Tài liệu trên UCL Press có thể đọc trực tuyến hoặc tải về máy với định dạng PDF.

Địa chỉ: https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books

 

2. OERs

Bộ sưu tập các nguồn tài liệu từ các trường Đại học Úc xây dựng, bao gồm sách giáo khoa, chương trình, giáo trình, bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, các dự án, âm thanh, video và hình ảnh động. Đại học RMIT đã xây dựng và chia sẻ các nguồn truy cập mở hữu ích từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới để hỗ trợ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu ở Việt Nam.

Địa chỉ: http://rmit.libguides.com/c.php?g=405195&p=2821116

 

3. DART-Europe E-theses Portal

DART được xây dựng với mục đích tạo ra một nơi đến duy nhất nhằm giúp bạn đọc có thể tiếp cận các tài liệu nghiên cứu (luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ) do các sinh viên đã từng học tập tại các trường đại học ở Châu Âu thực hiện. Ngoài ra, sự ra đời của cổng thông tin DART cũng nhằm mở rộng quy mô phổ biến thông tin nghiên cứu. Do đó, chính sách phục vụ của cổng thông tin là cho phép bạn đọc truy cập toàn văn tất cả tài liệu được lưu trữ. Hiện nay, DART cho phép bạn đọc truy cập toàn văn khoảng 550.000 tài liệu nghiên cứu của 564 trường đại học tại 28 nước ở Châu Âu.

Địa chỉ truy cập http://www.dart-europe.eu/About/info.php

 

4. Electronic Theses Online Service - EThOs

EThOsdo Thư viện Anh (Thư viện quốc gia của Liên hiệp Vương quốc Anh) xây dựng và phát triển. Dịch vụ ra đời cũng nhắm tạo ra điểm đến duy nhất để bạn đọc ở khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những nghiên cứu (luận án tiến sỹ) của các tác giả từng học tập tại các trường đại học, học viện tại Vương Quốc Anh. Đặc biệt, việc phát triển EthOsnhằm giúp cho bạn đọc có thể tìm kiếm những tài liệu nghiên cứu được xuất bản trước năm 1800 (tài liệu chỉ có bản in).

Địa chỉ truy cập http://ethos.bl.uk/Home.do

 

5. Autralasian Digital Theses-ADT

ADT được xây dựng vào năm 1998 với sự tham gia ban đầu của 7 trường đại học tại Australia. Đến năm 2001, 38 thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Australia (CAUL) tham gia vào dự án ADT. Đến năm 2005, ADT kết nạp thêm các thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Newzealand. ADT ra đời nhằm giúp cho giảng viên và sinh viên của các trường thành viên có thể tìm kiếm thông tin khoa học của các trường thông qua một công cụ tìm kiếm chung (cross-search interface).

Địa chỉ truy cập http://trove.nla.gov.au/general/about

 

6. Luận văn truy cập mở (Open access Thesis and Dissertation)

Đây là website cho phép tìm kiếm và khai thác 2,6 triệu luận văn/luận án của gần 1000 trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới.

Địa chỉ truy cập http://oatd.org

 

7. QUT E-print

QUT E-print là bộ sưu tập số của Trường Đại Học Kỹ Thuật Queensland. Bộ sưu tập bao gồm bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành nổi tiếng, tài liệu hội thảo, luận văn, sách…Bộ sưu tập này cho phép bạn xem và tải miễn phí các loại hình tài liệu trên.

Địa chỉ truy cập http://eprints.qut.edu.au

 

8. Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ được xây dựng và quản lý bởi Thư viện trường Đại học Lund-Mỹ. Hiện nay, có khoảng 129 tạp chí khoa học có thể khai thác trên DOAJ và hơn 121 nước tham gia đăng tạp chí trên DOAJ. Bên cạnh sự đa dạng về mặt ngôn ngữ, DOAJ được xem là một trong những nguồn dữ liệu tập chí khoa học đa dạng về mặt chủ đề. Một số chủ đề có thể khai thác trên DOAJ như Nông nghiệp và Khoa học thực phẩm (Agriculture and Food Sciences)

Địa chỉ truy cập http://www.doaj.org/

 

9. Brock University Digital Repository

Kho lưu trữ kỹ thuật số của Đại học Brock là một kho lưu trữ trực tuyến giới thiệu và bảo tồn đầu ra học thuật của cộng đồng Brock cũng như các mục từ Bộ sưu tập và Lưu trữ đặc biệt của Thư viện. Các nhà nghiên cứu có thể phổ biến công trình của họ bằng cách gửi nó vào kho lưu trữ Open Access này, cung cấp quyền truy cập miễn phí. Đồng thời cho phép các học giả Brock theo dõi các lượt tải xuống các công trình nghiên cứu của họ.

Địa chỉ truy cập: http://dr.library.brocku.ca/

 

10. McMaster University

Đây là kho dữ liệu của trường của Đại học McMaster lưu trữ tất cả các nghiên cứu của trường đại học nhằm bảo tồn và cung cấp quyền truy cập vào nghiên cứu đó. Các nhà nghiên cứu có thể truy cập miễn phí vào nguồn tài liệu luận văn, luận án của Trường. Bao gồm các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, y học,..

Địa chỉ truy cập: https://macsphere.mcmaster.ca