Luận văn, luận án truy cập mở

 • Open access Theses and Dissertations: Cho phép tìm kiếm và truy cập toàn văn 6 triệu luận văn, luận án của hơn 1,100 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới

Dữ liệu truy cập mở từ các trường đại học

1. UCL Press 

Đây là một cơ sở dữ liệu mở của trường Đại học London (Vương Quốc Anh), cung cấp truy cập hàng trăm nhan đề tài liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Khoa học xã hội, Luật, Kiến trúc, Luật, Giáo dục, Thiết kế, Nghệ thuật, Ngôn ngữ học, Triết học, Xã hội học,... Tài liệu trên UCL Press có thể đọc trực tuyến hoặc tải về máy với định dạng PDF.

Địa chỉ: https://www.ucl.ac.uk/ucl-press/browse-books

 

2. OERs

Bộ sưu tập các nguồn tài liệu từ các trường Đại học Úc xây dựng, bao gồm sách giáo khoa, chương trình, giáo trình, bài giảng, bài tập, bài kiểm tra, các dự án, âm thanh, video và hình ảnh động. Đại học RMIT đã xây dựng và chia sẻ các nguồn truy cập mở hữu ích từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới để hỗ trợ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu ở Việt Nam.

Địa chỉ: http://rmit.libguides.com/c.php?g=405195&p=2821116

 

3. DART-Europe E-theses Portal

DART được xây dựng với mục đích tạo ra một nơi đến duy nhất nhằm giúp bạn đọc có thể tiếp cận các tài liệu nghiên cứu (luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ) do các sinh viên đã từng học tập tại các trường đại học ở Châu Âu thực hiện. Ngoài ra, sự ra đời của cổng thông tin DART cũng nhằm mở rộng quy mô phổ biến thông tin nghiên cứu. Do đó, chính sách phục vụ của cổng thông tin là cho phép bạn đọc truy cập toàn văn tất cả tài liệu được lưu trữ. Hiện nay, DART cho phép bạn đọc truy cập toàn văn khoảng 550.000 tài liệu nghiên cứu của 564 trường đại học tại 28 nước ở Châu Âu.

Địa chỉ truy cập http://www.dart-europe.eu/About/info.php

 

4. Electronic Theses Online Service - EThOs

EThOsdo Thư viện Anh (Thư viện quốc gia của Liên hiệp Vương quốc Anh) xây dựng và phát triển. Dịch vụ ra đời cũng nhắm tạo ra điểm đến duy nhất để bạn đọc ở khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những nghiên cứu (luận án tiến sỹ) của các tác giả từng học tập tại các trường đại học, học viện tại Vương Quốc Anh. Đặc biệt, việc phát triển EthOsnhằm giúp cho bạn đọc có thể tìm kiếm những tài liệu nghiên cứu được xuất bản trước năm 1800 (tài liệu chỉ có bản in).

Địa chỉ truy cập http://ethos.bl.uk/Home.do

 

5. Autralasian Digital Theses-ADT

ADT được xây dựng vào năm 1998 với sự tham gia ban đầu của 7 trường đại học tại Australia. Đến năm 2001, 38 thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Australia (CAUL) tham gia vào dự án ADT. Đến năm 2005, ADT kết nạp thêm các thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Newzealand. ADT ra đời nhằm giúp cho giảng viên và sinh viên của các trường thành viên có thể tìm kiếm thông tin khoa học của các trường thông qua một công cụ tìm kiếm chung (cross-search interface).

Địa chỉ truy cập http://trove.nla.gov.au/general/about

 

6. Luận văn truy cập mở (Open access Thesis and Dissertation)

Đây là website cho phép tìm kiếm và khai thác 2,6 triệu luận văn/luận án của gần 1000 trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới.

Địa chỉ truy cập http://oatd.org

 

7. QUT E-print

QUT E-print là bộ sưu tập số của Trường Đại Học Kỹ Thuật Queensland. Bộ sưu tập bao gồm bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành nổi tiếng, tài liệu hội thảo, luận văn, sách…Bộ sưu tập này cho phép bạn xem và tải miễn phí các loại hình tài liệu trên.

Địa chỉ truy cập http://eprints.qut.edu.au

 

8. Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ được xây dựng và quản lý bởi Thư viện trường Đại học Lund-Mỹ. Hiện nay, có khoảng 129 tạp chí khoa học có thể khai thác trên DOAJ và hơn 121 nước tham gia đăng tạp chí trên DOAJ. Bên cạnh sự đa dạng về mặt ngôn ngữ, DOAJ được xem là một trong những nguồn dữ liệu tập chí khoa học đa dạng về mặt chủ đề. Một số chủ đề có thể khai thác trên DOAJ như Nông nghiệp và Khoa học thực phẩm (Agriculture and Food Sciences)

Địa chỉ truy cập http://www.doaj.org/

 

9. Brock University Digital Repository

Kho lưu trữ kỹ thuật số của Đại học Brock là một kho lưu trữ trực tuyến giới thiệu và bảo tồn đầu ra học thuật của cộng đồng Brock cũng như các mục từ Bộ sưu tập và Lưu trữ đặc biệt của Thư viện. Các nhà nghiên cứu có thể phổ biến công trình của họ bằng cách gửi nó vào kho lưu trữ Open Access này, cung cấp quyền truy cập miễn phí. Đồng thời cho phép các học giả Brock theo dõi các lượt tải xuống các công trình nghiên cứu của họ.

Địa chỉ truy cập: http://dr.library.brocku.ca/

 

10. McMaster University

Đây là kho dữ liệu của trường của Đại học McMaster lưu trữ tất cả các nghiên cứu của trường đại học nhằm bảo tồn và cung cấp quyền truy cập vào nghiên cứu đó. Các nhà nghiên cứu có thể truy cập miễn phí vào nguồn tài liệu luận văn, luận án của Trường. Bao gồm các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, y học,..

Địa chỉ truy cập: https://macsphere.mcmaster.ca

 

Nguồn tạp chí có giấy phép mở từ nhà xuất bản

 • JSTOR Open Access Journals: Cung cấp truy cập miễn phí đến hơn 2000 tạp chí trong thư viện và của các nhà xuất bản
 • Springer Open: Truy cập miễn phí đến hàng trăm tạp chí theo nhiều chủ đề của Nhà xuất bản Springer
 • SSRN: Nguồn tạp chí xuất bản theo giấy phép mở của Nhà xuất bản Elsevier

1. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam

Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ sở dữ liệu toàn văn các bài viết báo, tạp chí tiếng việt do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có gần 150.000 biểu ghi, trong đó 85.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

Địa chỉ truy cập: https://sti.vista.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx 

Sau đó, bấm chọn vào Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tra cứu và tìm kiếm tài liệu

2.Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến do Bộ Khoa Học và Công Nghệ quản lý. Đây là một dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Bạn có thể đăng ký miễn phí để truy cập dịch vụ này. Các tạp chí hiện có: Nghiên cứu tôn giáo; Công nghệ sinh học; Nghiên cứu lịch sử; Tạp chí hóa học; Khoa học và công nghệ; Tạp chí phát triển khoa học công nghệ; Khoa học xã hội Việt Nam; Tâm lý học; Quản lý kinh tế; Triết học…

Địa chỉ truy cập http://www.vjol.info.vn

 

3. UN iLibrary

CSDL số do Liên Hợp Quốc tạo lập, cung cấp truy cập trực tuyến nhiều sách, tạp chí, dữ liệu,… Mỗi năm CSDL bổ sung khoảng 500 nhan đề mới. Khoảng 70% tài liệu trong CSDL là tiếng Anh, bao gồm nhiều chủ đề như: Phát triển kinh tế và xã hội, Môi trường và biến đổi khí hậu, Nhân sự và các vấn đề đô thị, Thương mại và Tài chính Quốc tế, Tài nguyên, Nước và Năng lượng, Luật pháp và Luật pháp Quốc tế, Sức khỏe cộng đồng,… Tất cả các tài liệu có thể đọc trực tuyến.

Địa chỉ: https://www.un-ilibrary.org/

 

4. The Open Access Journals

Tạp chí truy cập mở được thành lập với sứ mệnh phát triển một nền tảng đáng tin cậy và cung cấp quyền truy cập không hạn chế vào tài liệu khoa học để phổ biến nhanh chóng các cập nhật gần đây trong các ngành khoa học và công nghệ khác nhau. Độc giả có thể có quyền truy cập miễn phí và tận dụng cơ sở để làm phong phú thêm sự hiểu biết khoa học của họ trong các chủ đề liên quan. Tạp chí truy cập mở cung cấp một loạt các tạp chí liên ngành tập trung vào một loạt các lĩnh vực trong khoa học lâm sàng và y tế, Khoa học Dược phẩm và Đời sống.

Địa chỉ: https://www.openaccessjournals.com/

 

5. English Language Teacher Education and Development (ELTED)

Tạp chí Giáo dục và Phát triển Giáo viên Tiếng Anh (ELTED) - ISSN 1365-3741 - là một tạp chí truy cập mở được đánh giá ngang hàng cho cộng đồng ELT trên toàn thế giới. Tạp chí ELTED tìm cách cung cấp một phương tiện để trao đổi ý tưởng và thông tin về các vấn đề lý thuyết và ứng dụng liên quan đến giáo dục và phát triển giáo viên tiếng Anh. Tạp chí này nhắm đến tất cả những người liên quan đến giáo dục và phát triển giáo viên tiếng Anh trên toàn thế giới, hiện tại, có rất ít tạp chí được xuất bản liên quan đến các lĩnh vực này.

Địa chỉ: http://www.elted.net

 

6. PLoS – Public Library of Science

Thư viện khoa học công cộng (PLoS) là một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ do các nhà khoa học và các chuyên gia trong lĩnh vực y học thành lập với cam kết đưa thông tin khoa học phục vụ miễn phí cho cộng đồng: đó là các nhà khoa học, bác sĩ, bệnh nhân, sinh viên… ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thông qua thư viện khoa học này, PLoS còn muốn thu hút sự quan tâm cũng như khơi dậy trí tưởng tượng của công chúng, những người không hoạt động trong lĩnh vực khoa học để có thể hiểu và say mê khám phá khoa học.
PLoS cho phép truy cập miễn phí, không giới hạn các ấn phẩm được đưa lên trang web của họ cho dù đây là những tài liệu do họ xuất bản hay những bài nghiên cứu do các nhà khoa học gửi tới. Bạn đọc được phép tải, copy, phân phối và sử dụng tài liệu theo ý muốn với điều kiện tài liệu gốc phải được trích dẫn đầy đủ.

Địa chỉ: https://journals.plos.org

 

7. The Journal of Teaching English with Technology

Tạp chí Giảng dạy Tiếng Anh với Công nghệ (TEwT) là một tạp chí tập trung chủ yếu vào việc sử dụng công nghệ trong TESOL (Dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác).

Tạp chí quan tâm đến các bài viết lý thuyết và thực tế gây được tiếng vang với khán giả quốc tế. TEwT đôi khi xuất bản các vấn đề đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên môn hơn về sử dụng công nghệ trong giáo dục ngôn ngữ.
Tất cả các giấy tờ TEwT là miễn phí để truy cập.

Địa chỉ: http://www.tewtjournal.org

 

8. GEMA Online® Journal of Language Studies

Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ của Gema Online® là một ESCI (ISI, WoS) và Scopus được tạp chí quốc tế đánh giá là tạp chí quốc tế được xuất bản bởi UKM Press. Mục đích của tạp chí là cung cấp một địa điểm cho các nhà nghiên cứu và thực hành ngôn ngữ để chia sẻ lý thuyết, quan điểm, kết quả nghiên cứu và thực hành trong lớp học trong các lĩnh vực ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ học, ngoại ngữ và văn học. Bài viết được xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Malay.

Địa chỉ: http://ejournal.ukm.my/gema/index

 

9. Apples – Journal of Applied Language Studies

Táo - Tạp chí Nghiên cứu Ngôn ngữ Ứng dụng là một tạp chí điện tử quốc tế được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Ngôn ngữ Ứng dụng tại Đại học Jyväskylä, Phần Lan. Nó xuất bản các bài viết chia sẻ một định hướng liên ngành, áp dụng cho các vấn đề ngôn ngữ trong xã hội. Cụ thể hơn, các lĩnh vực quan tâm của tạp chí bao gồm đa ngôn ngữ và đa văn hóa, nghiên cứu diễn ngôn, văn học đa phương thức và sư phạm, vấn đề bản sắc, đánh giá ngôn ngữ, giáo dục ngôn ngữ và chính sách giáo dục ngôn ngữ.

Địa chỉ: http://apples.jyu.fi/

 

10. Studies in Applied Linguistics and TESOL

Các nghiên cứu về Ngôn ngữ học ứng dụng & TESOL (SALT) là một tạp chí truy cập mở cam kết xây dựng một cộng đồng và tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận giữa sinh viên, giáo sư và các học viên về Ngôn ngữ học ứng dụng và TESOL trên toàn thế giới thông qua việc xuất bản nghiên cứu thực nghiệm chất lượng, đánh giá tài liệu và phỏng vấn với các học giả hàng đầu trong lĩnh vực này.

Địa chỉ: https://tesolal.columbia.edu

 

11. Biomed Central

Biomed Central tập trung phát triển các tạp chí khoa học liên quan đến lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật và Y khoa và cung cấp hơn 220 tạp chí khoa học chuyên ngành. Cac tạp chí còn được thống kê hệ số ảnh hưởng (impact factors) nên bạn đọc sẽ có thêm cở sở để lựa chọn những tài liệu phù hợp. Một số tạp chí được đánh giá là có hệ số ảnh hưởng khá cao trên Biomed Central như Genome Biology và Biotechnology for Biofuels.

Địa chỉ truy cập http://www.biomedcentral.com

 

12. JSTOR

JSTOR là một thư viện điện tử được thành lập năm 1995. Nó là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tìm kiếm các bài nghiên cứu với các chủ đề khác nhau. Trong đó, bạn có thể download được toàn văn của một số tạp chí cho phép truy cập mở.

Địa chỉ truy cập: http://www.jstor.org/

 

13. Publisher of Open Access Journals

Là tạp chí tiên phong trong việc xuất bản truy cập mở các tài liệu học thuật, MDPI đã hỗ trợ các cộng đồng học thuật từ năm 1996. Có trụ sở tại Basel, Thụy Sĩ, MDPI có sứ mệnh thúc đẩy trao đổi khoa học mở dưới mọi hình thức, trên tất cả các ngành bao gồm 208 tạp chí truy cập mở, đa dạng, được đánh giá thẩm định nội dung với hơn 35.500 biên tập viên học thuật hỗ trợ. Tạp chí phục vụ các học giả từ khắp nơi trên thế giới để đảm bảo nghiên cứu mới nhất được cung cấp miễn phí và tất cả nội dung được phân phối theo Giấy phép ghi nhận tác giả Creative Commons (CC BY).

Địa chỉ truy cập: https://www.mdpi.com/

 

14. Scientific Research An Academic Publisher

Scientific Research Publishing (SCIRP) là một trong những nhà xuất bản tạp chí truy cập mở lớn nhất. Nó hiện đang xuất bản hơn 200 tạp chí truy cập mở, trực tuyến, kiểm duyệt nội dung bao gồm một loạt các ngành học. SCIRP phục vụ các cộng đồng học thuật trên toàn thế giới và đóng góp cho sự tiến bộ, ứng dụng của khoa học với công bố của nó.

Địa chỉ truy cập: https://www.scirp.org/Index.aspx

 

15. Open Science Journal (OSJ) 

Open Science Journal (OSJ) là một tạp chí truy cập mở đa ngành, chấp nhận những nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt, bất kể những tính mới. Phạm vi rộng của OSJ cung cấp một nền tảng để xuất bản nghiên cứu ban đầu trong tất cả các lĩnh vực Khoa học, Khoa học xã hội, Nhân văn, bao gồm các nghiên cứu liên ngành.

Địa chỉ truy cập: https://osjournal.org/index.html

 

16. Openventio Publisher

Openventio Publisher là sơ sở dữ liệu tạp chí truy cập mở, liên kết uy tín với 40 tạp chí y khoa truy cập mở, Openventio bắt đầu liên doanh vào năm 2014 với mong muốn cung cấp quyền truy cập không giới hạn vào các ấn phẩm khoa học cho độc giả từ khắp nơi trên thế giới. Ngày nay, Openventio Publisher là một tổ chức truy cập mở tiên phong với sự liên kết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và học giả nổi tiếng cũng như một phần của chuyên gia Hội đồng Đánh giá và Biên tập.

Địa chỉ truy cập: https://openventio.org/

 

17. International Journal of Advanced Research and Publications (IJARP)

IJARP là một tạp chí học thuật quốc tế được đánh giá kiểm duyệt nội dung, truy cập mở trực tuyến được xuất bản hàng tháng. Lập chỉ mục là một phần quan trọng của tạp chí, nội dung được lập chỉ mục ở cấp độ bài viết. IJpeg liên kết với các trường đại học, viện và thư viện hàng đầu trên toàn thế giới. Các khía cạnh chính của lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: Khoa học máy tính, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Khoa học y tế, Địa chất, Thống kê, Kế toán, Mạng, Hệ thống thông tin, Khoa học xã hội, Toán học, Quản lý và Kinh tế.

Địa chỉ truy cập: http://www.ijarp.org/

18. Open Journal of Mathematical Sciences

Tạp chí Khoa học Toán học mở (OMS) bao gồm phiên bản trực tuyến và phiên bản in ấn được tài trợ bởi Hiệp hội Toán học quốc gia Pakistan là một tạp chí đã được xem xét truy cập mở xuất bản các bài báo nghiên cứu ban đầu, bài báo đánh giá và bài báo khảo sát trong tất cả các lĩnh vực Khoa học toán học, các ứng dụng của toán học trong khoa học ứng dụng. Truy cập mở có nghĩa là các bài báo được xuất bản trên Tạp chí Khoa học Toán học mở có sẵn trực tuyến cho người đọc mà không có rào cản tài chính, pháp lý hoặc kỹ thuật. Giấy phép được chấp nhận sẽ được xuất bản trực tuyến ngay sau khi đã sẵn sàng để xuất bản.

Địa chỉ truy cập: https://pisrt.org/psr-press/journals/

 

19. Longdom Publishing SL

Longdom Publishing SL là một trong những nhà xuất bản quốc tế hàng đầu về các tạp chí truy cập mở về Khoa học lâm sàng, Y học, Sinh học, Dược phẩm cũng như các môn học kỹ thuật, quản lý và công nghệ. Mục tiêu của nhà xuất bản là lập danh mục thông tin học thuật hiện tại có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới để tối đa hóa tiện ích và tác động của nó đối với sự tiến bộ của cộng đồng khoa học toàn cầu. Hoạt động chức năng của các tạp chí cấu thành kéo dài suốt hai thập kỷ được chia sẻ và tận hưởng sự hỗ trợ lâu dài của các biên tập viên, nhà phê bình và tác giả.

Địa chỉ truy cập: https://www.longdom.org/journals-by-title.html

 

Một số cơ sở dữ liệu khác:

Nguồn sách giáo khoa cho phép truy cập mở

BCampus OpenEd: Nguồn sách phong phú thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng.

DOAB: Nguồn sách giáo khoa mở thuộc nhiều lĩnh vực của 374 nhà xuất bản.

InTech Open: Truy cập toàn văn đến 5,400 cuốn sách về khoa học kỹ thuật, kinh tế,...

JSTOR Open Access E-books: Cung cấp danh mục cập nhật sách điện tử cho phép truy cập miễn phí từ các nhà xuất bản uy tín như Nhà xuất bản ĐH California và ĐH Michigan. Hiện tại, có hơn 7000 cuốn sách đã được xuất bản và hàng trăm đầu sách nữa sẽ được cập nhật thường xuyên.

La Trobe eBureau: Giáo trình miễn phí của Đại học La Trobe biên soạn và xuất bản.

Open Book Publishers: Nguồn sách giáo khoa mở của Anh.

OpenStax: Nguồn sách giáo khoa mở được quản lý bởi Đại học Rice (Hoa Kỳ).

Open Textbook Library: Truy cập đến 1000 sách giáo khoa do Đại học Minnesota tuyển chọn

Pressbooks Directory: Cung cấp truy cập đến 3000 cuốn sách do Pressbook xuất bản

RMIT Digital Collections / Open Educational Resources: Truy cập toàn văn hơn 1000 cuốn sách giáo khoa miễn phí do Thư viện RMIT sưu tầm theo nhiều chủ đề khác nhau.

Saylor Academy open textbooks: Danh mục sách miễn phí về kinh tế, tài chính, khoa học,...

Sydney University Press Open Library: Nguồn sách miễn phí của Nhà xuất bản Đại học Sydney.

Taylor & Francis Online - Open access books: Nguồn sách xuất bản theo giấy phép mở CC của Nhà xuất bản Taylor & Francis

Nguồn ebook khác

1. Sachvui.com

CSDL truy cập hoàn toàn miễn phí với gần 2.500 nhan đề (hơn 5.095 file) bằng tiếng Việt, thuộc nhiều lĩnh vực như: Tâm Lý - Kỹ Năng Sống, Triết Học, Kiến Trúc - Xây Dựng, Kinh Tế - Quản Lý, Học Ngoại Ngữ, Marketing - Bán hàng, Khoa Học - Kỹ Thuật,...(OK)

Địa chỉ: https://sachvui.com/

 

2. BCampus OpenEd 

CSDL truy cập mở được tài trợ bởi Bộ giáo dục bậc cao của tỉnh British Columbia (Canada). Dự án mở này cung cấp SGK về nhiều chủ đề như Kế toán, Công nghệ kinh doanh, Thương mại, Kinh tế, Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý, Tiếp thị,... Mục tiêu của dự án là cung cấp khả năng truy cập linh hoạt với chi phí thấp đến nguồn tài nguyên giáo dục bậc cao bằng cách xuất bản SGK cho truy cập mở.

Địa chỉ: https://open.bccampus.ca/find-open-textbooks

 

3. B-OK 

Một Cơ sở dữ liệu mở, cung cấp công cụ tìm kiếm và truy cập đến 3.397.634 sách, 52.429.917 bài tạp chí thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Nghệ thuật, Nhiếp ảnh, Kinh doanh, Đầu tư, Máy tính, Internet, Du lịch, Văn học, Lịch sử, Luật Môi trường, Kỹ thuật, Công nghệ, Triết học, Tâm lý học,…. Tài liệu trên B-OK có thể đọc trực tuyến hoặc tải về máy tính.

Địa chỉ: https://b-ok.org/

 

4. Ebook3000.com 

Cung cấp truy cập miễn phí tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực như: Kiến trúc, Kinh doanh, Văn hoá/Ngôn ngữ, Cơ sở dữ liệu và SQL, Lập trình Phát triển Web, Hướng dẫn viên du lịch, Khoa học điện tử… Ngoài ra, cơ sở dữ liệu còn cung cấp truy cập đến nhiều tạp chí miễn phí.

Địa chỉ: http://www.ebook3000.com

 

5. Ebook-dl 

Cung cấp hàng nghìn sách điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Khoa học máy tính, công nghệ thông tin, du lịch, nghệ thuật, kinh doanh, tiền tệ, khoa học xã hội.

Địa chỉ: http://ebook-dl.com

 

6. EPDF 

Cung cấp truy cập đến hàng triệu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kinh doanh, Kinh tế, Nghệ thuật, Máy tính, Tâm lý học, Giáo dục, Văn học, Lịch sử, Khoa học xã hội,… Tài liệu trên CSDL này có thể tải miễn phí về máy.

Địa chỉ: https://epdf.tips

 

7. INTECH 

Nhà xuất bản truy cập mở lớn nhất thế giới, với hơn 3000 đầu sách. Các ấn phẩm trong CSDL INTECH chia làm 4 chủ đề chính: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học đời sống; Khoa học sức khỏe; Khoa học xã hội và nhân văn với nhiều chủ đề nhỏ bên trong. Toàn bộ sách được phân phối theo Giấy phép truy cập mở Creative Commons 3.0 BY.

Địa chỉ: https://www.intechopen.com/books

 

8. Library Genesis 

Cung cấp công cụ tìm kiếm và truy cập đến hàng triệu sách, bài tạp chí thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Công nghệ, Kinh doanh, Kinh tế, Nghệ thuật, Máy tính, Tâm lý học, Giáo dục, Văn học, Lịch sử, Khoa học xã hội,… Tài liệu trên Library Genesis có thể tải về máy tính.

Địa chỉ: http://libgen.io

 

9. OAPEN 

CSDL truy cập mở bao gồm các bộ sưu tập sách được kiểm soát về chất lượng và triển khai dịch vụ truy cập miễn phí bởi các nhà xuất bản có uy tính. Lĩnh vực học thuật chủ yếu trong Thư viện OAPEN là Khoa học xã hội và nhân văn; Kinh tế, tài chính, kinh doanh và quản lý; Nghệ thuật; Ngôn ngữ học; Khoa học trái đất, địa lý, môi trường, quy hoạch; Luật; Văn học và nghiên cứu văn học; Luật. Tất cả tài liệu đều có thể truy cập và tải miễn phí.

Địa chỉ: http://www.oapen.org/home

 

10. Open Textbook Library 

Cung cấp khoảng 100 sách giáo khoa mở từ nhiều chuyên ngành khác nhau được tài trợ, xuất bản, được cấp phép sử dụng và phân phối tự do theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0. Open Textbook Library được hỗ trợ bởi Trung tâm giáo dục mở (Center for Open Education) và mạng lưới sách giáo khoa mở (Open Textbook Network) của Trường đại học Minnesota (University of Minnesota), Hoa Kỳ.

Địa chỉ: https://open.umn.edu/opentextbooks

 

11. PDF Drive 

Cung cấp công cụ tìm kiếm và truy cập đến hàng triệu tệp tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kinh tế, Tài chính, Tiếp thị, Lãnh đạo, Nghề nghiệp, Môi trường, Giáo dục, Máy tính, Mạng máy tính, Công nghệ, Nghệ thuật, Kiến trúc,… Bằng việc tự động rà soát tất cả các trang cơ sở dữ liệu điện tử trên thế giới, PDF Drive luôn được cập nhập những tài liệu mới nhất. Tài liệu trên PDF Drive có thể đọc trực tuyến hoặc tải về máy tính.

Địa chỉ: https://www.pdfdrive.com

 

12. Project Gutenberg

Đây là một dự án cung cấp sách điện tử miễn phí đầu tiên được sáng lập bởi Michael Hart vào năm 1971. CSDL này hiện có gần 60.000 nhan đề sách thuộc hầu hết các lĩnh vực, với các định dạng ePub, HTML, Kindle và các định dạng văn bản đơn giản khác. Điều thú vị nhất là cơ sở dữ liệu này được xây dựng để tạo điều kiện tạo và chia sẻ sách điện tử trực tuyến miễn phí, vì vậy không cần đăng ký và không mất phí.

Địa chỉ: https://www.gutenberg.org

 

13. HathiTrust Digital Library

Thư viện số HathiTrust là kho lưu trữ bảo quản kỹ thuật số và nền tảng truy cập chức năng cao. HathiTrust cung cấp dịch vụ bảo quản và truy cập dài hạn cho nội dung số hóa từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Google, Lưu trữ Internet, Microsoft và các sáng kiến của tổ chức thành viên nội bộ. Thư viện số này cung cấp một bộ sưu tập hàng triệu đầu sách được số hóa từ các thư viện trên khắp thế giới. Bạn có thể xem trực tuyến nội dung tài liệu đối với những tài liệu cho phép truy cập mở.

Địa chỉ: https://www.hathitrust.org

 

14. Free Book Center

Freebookcentre.net chứa các liên kết đến hàng ngàn cuốn sách kỹ thuật trực tuyến miễn phí. Bao gồm khoa học máy tính, mạng, ngôn ngữ lập trình, sách Lập trình hệ thống, sách Linux.... Bạn có thể tải miễn phí sách về các chủ đề khoa học máy tính, vật lý, Toán, Y tế.

Địa chỉ: http://www.freebookcentre.net

 

15. Itext

Cung cấp các tài liệu ebook truy cập miễn phí thuộc nhiều lĩnh vực như: Tâm lý học, kinh tế, luật, giáo dục, y học, nông nghiệp, văn chương, Kỹ thuật, Khoa học tự nhiên, Quản lý, nghệ thuật. Bạn có thể đọc trực tuyến hoặc tải về máy tính với tài khoản (user/pass: free).

Địa chỉ: http://www.itextbook.cn/

16. World Dissertations Library

World Dissertations Library là một cơ sở dữ liệu học thuật chất lượng cao chuyên về các luận văn, luận án và bài báo học thuật. Trong đó có hơn 1,5 triệu luận văn định dạng pdf đến từ hơn 2.000 trường đại học hàng đầu thế giới. Để cung cấp dịch vụ thông tin tốt nhất cho các nhà giáo dục, học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên. Bộ sưu tập WDL bao gồm các chuyên ngành như khoa học và công nghệ, khoa học kỹ thuật, nông học, y học và sức khỏe, khoa học xã hội, kinh tế, khoa học quản lý,

Địa chỉ: http://dissertation.newacademic.net/

 • User: newacademic
 • Pass: new4008

Bộ sưu tập gồm các nhan đề tạp chí được xuất bản năm 2018 trong CSDL ScienceDirect:

 1. Aquaculture (Vol: 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497)
 2. Computers & Education (Vol: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127)
 3. Environmental Research (Vol: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167)
 4. Journal of Biotechnology (Vol: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 281, 282, 283, 284, 285)
 5. Life Sciences (Vol: 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211)
 6. International Journal of Project Management (Vol: 36 issue 1, issue 2, issue 3, issue 4, issue 5, issue 6, issue 7)
 7. Ecosystem services (Vol: 29, 30, 31, 32, 33)
 8. Agricultural and Natural Resources (Vol 52 issue 1, issue 2)
 9. Research in Veterinary Science (Vol: 116, 117, 118, 119, 120)
 10. Journal of Economics and Business (Vol:95, 96, 97, 98, 99)

Để tìm kiếm và download tài liệu, Quý bạn đọc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email của Trường.

  Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/apps/inter_jour/
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Để xem được những tạp chí mới vui lòng truy cập vào CSDL ScienceDirect của TVTT-ĐHQG (tại đây)

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến do Bộ Khoa Học và Công Nghệ quản lý. Đây là một dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Bạn có thể đăng ký miễn phí để truy cập dịch vụ này. Các tạp chí hiện có: Nghiên cứu tôn giáo; Công nghệ sinh học; Nghiên cứu lịch sử; Tạp chí hóa học; Khoa học và công nghệ; Tạp chí phát triển khoa học công nghệ; Khoa học xã hội Việt Nam; Tâm lý học; Quản lý kinh tế; Triết học…

Địa chỉ truy cập http://www.vjol.info

 

Thư viện luận văn, luận án

Cung cấp thông tin luận văn tốt nghiệp và luận án tiến sĩ của các cơ sở đào tạo trong cả nước. Các tài liệu được phân loại theo từng chủ đề riêng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp các bạn dễ dàng trong việc lựa chọn tài liệu tham khảo.

Địa chỉ truy cập: http://luanvan.moet.edu.vn

 

JSTOR

JSTOR là một thư viện điện tử được thành lập năm 1995. Nó là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tìm kiếm các bài nghiên cứu với các chủ đề khác nhau. Trong đó, bạn có thể download được toàn văn của một số tạp chí cho phép truy cập mở.

Địa chỉ truy cập: http://www.jstor.org/

 

Các nguồn thông tin miễn phí của INASP

INASP (International Network for the Availability of Scientific Publications) cung cấp một số tài nguyên bao gồm: các tài liệu đào tạo và các ẩn phẩm được tải về và sử dụng miễn phí. Ở đây bạn có thể tìm thấy thông tin về các cơ hội tại INASP như công việc, thực tập, hợp tác và các dự án tình nguyện. Đối với các khoản tài trợ nhỏ và cơ hội cạnh tranh cũng như liên kết, các ấn phẩm và các nguồn lực đào tạo.

Xem thêm thông tin tại http://www.inasp.info/

 

Luận văn truy cập mở (Open access Thesis and Dissertation)

Đây là website cho phép tìm kiếm và khai thác 2,6 triệu luận văn/luận án của gần 1000 trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới.

Địa chỉ truy cập http://oatd.org

 

QUT E-print

QUT E-print là bộ sưu tập số của Trường Đại Học Kỹ Thuật Queensland. Bộ sưu tập bao gồm bài nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành nổi tiếng, tài liệu hội thảo, luận văn, sách…Bộ sưu tập này cho phép bạn xem và tải miễn phí các loại hình tài liệu trên.

Địa chỉ truy cập http://eprints.qut.edu.au

 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ được xây dựng và quản lý bởi Thư viện trường Đại học Lund-Mỹ. Hiện nay, có khoảng 129 tạp chí khoa học có thể khai thác trên DOAJvàhơn 121 nước tham gia đăng tạp chí trên DOAJ. Bên cạnh sự đa dạng về mặt ngôn ngữ, DOAJ được xem là một trong những nguồn dữ liệu tập chí khoa học đa dạng về mặt chủ đề. Một số chủ đề có thể khai thác trên DOAJ như Nông nghiệp và Khoa học thực phẩm (Agriculture and Food Sciences)

Địa chỉ truy cập http://www.doaj.org/

 

Biomed Central

Biomed Central tập trung phát triển các tạp chí khoa học liên quan đến lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật và Y khoa và cung cấp hơn 220 tạp chí khoa học chuyên ngành. Cac tạp chí còn được thống kê hệ số ảnh hưởng (impact factors) nên bạn đọc sẽ có thêm cở sở để lựa chọn những tài liệu phù hợp. Một số tạp chí được đánh giá là có hệ số ảnh hưởng khá cao trên Biomed Central như Genome Biology và Biotechnology for Biofuels.

Địa chỉ truy cập http://www.biomedcentral.com

 

Autralasian Digital Theses-ADT

ADT được xây dựng vào năm 1998 với sự tham gia ban đầu của 7 trường đại học tại Australia. Đến năm 2001, 38 thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Australia (CAUL) tham gia vào dự án ADT. Đến năm 2005, ADT kết nạp thêm các thành viên của Hội đồng thư viện các trường đại học Newzealand. ADT ra đời nhằm giúp cho giảng viên và sinh viên của các trường thành viên có thể tìm kiếm thông tin khoa học của các trường thông qua một công cụ tìm kiếm chung (cross-search interface).

Địa chỉ truy cập http://trove.nla.gov.au/general/about

 

Electronic Theses Online Service - EThOs

EThOsdo Thư viện Anh (Thư viện quốc gia của Liên hiệp Vương quốc Anh) xây dựng và phát triển. Dịch vụ ra đời cũng nhắm tạo ra điểm đến duy nhất để bạn đọc ở khắp nơi trên thế giới có thể tiếp cận những nghiên cứu (luận án tiến sỹ) của các tác giả từng học tập tại các trường đại học, học viện tại Vương Quốc Anh. Đặc biệt, việc phát triển EthOsnhằm giúp cho bạn đọc có thể tìm kiếm những tài liệu nghiên cứu được xuất bản trước năm 1800 (tài liệu chỉ có bản in).

Địa chỉ truy cập http://ethos.bl.uk/Home.do

 

DART-Europe E-theses Portal

DART được xây dựng với mục đích tạo ra một nơi đến duy nhất nhằm giúp bạn đọc có thể tiếp cận các tài liệu nghiên cứu (luận văn thạc sỹ hay luận án tiến sỹ) do các sinh viên đã từng học tập tại các trường đại học ở Châu Âu thực hiện. Ngoài ra, sự ra đời của cổng thông tin DART cũng nhằm mở rộng quy mô phổ biến thông tin nghiên cứu. Do đó, chính sách phục vụ của cổng thông tin là cho phép bạn đọc truy cập toàn văn tất cả tài liệu được lưu trữ. Hiện nay, DART cho phép bạn đọc truy cập toàn văn khoảng 550.000 tài liệu nghiên cứu của 564 trường đại học tại 28 nước ở Châu Âu.

Địa chỉ truy cập http://www.dart-europe.eu/About/info.php

 

Cybertesis

Cổng thông tin Cybertesis được thành lập dưới sự tài trợ của tổ chức UNESCO và Fons Francophone des Inforoutes. Cổng thông tin là sản phẩm hợp tác của các trường đại học Chile, đại học de Lyon, Montreal, và 32 trường đại học ở Châu Âu, Phi và Mỹ La Tinh. Bạn đọc có thể truy cập toàn văn của khoảng 50.000 tài liệu nghiên cứu (luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ) tại Cybertesis.

Địa chỉ truy cập http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/portals-and-platforms/goap/key-organizations/latin-america-and-the-caribbean/cybertesis/

 

Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam được xây dựng với mục tiêu tạo ra kho tài liệu của người Việt và cho người Việt, có nội dung phong phú, có thể sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trước hết trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu sau đó cho toàn xã hội. Đây sẽ là một nguồn tài liệu hữu ích phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Hiện nay trang web về học liệu mở có trên 2100 môn học (với hơn 22.148 tài liệu, 513 tuyển tập từ 6.743 tác giả) bao gồm các bài giảng, lịch học, danh mục tài liệu tham khảo, bài tập về nhà, bài thi, bài thí nghiệm về các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ thông tin, quản trị mạng v.v Nội dung bao gồm: các khoá học, các tài liệu học tập, các module nội dung bài giảng, các đối tượng học tập, tuyển tập, tạp chí,… Công cụ: phần mềm hỗ trợ việc tạo lập, phân phối, sử dụng và cải thiện nội dung học tập mở bao gồm cả việc tìm kiếm và tổ chức nội dung, các hệ thống quản lý nội dung và quá trình học tập (CLMS), các công cụ phát triển nội dung, và các cộng đồng học tập trực tuyến.

Địa chỉ truy cập http://voer.edu.vn

 

Một số cơ sở dữ liệu khác

Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ sở dữ liệu toàn văn các bài viết báo, tạp chí tiếng việt do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có gần 150.000 biểu ghi, trong đó 85.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

 Địa chỉ truy cập: https://sti.vista.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx 

Sau đó, bấm chọn vào Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam để tra cứu và tìm kiếm tài liệu

ScienceDirect là một trong những bộ sưu tập trực tuyến lớn nhất được xuất bản trên thế giới, thuộc bản quyền của nhà xuất bản Elsevier gồm gần 10 triệu bài viết từ trên 2.500 tạp chí, trên 6.000 sách điện tử, các công trình khoa học, hàng loạt sách và sổ tay do Elsevier xuất bản.Tập hợp các bài viết về các lĩnh vực: khoa học vật lý và kỹ thuật, khoa học đời sống, khoa học sức khỏe, khoa học xã hội và nhân văn.

  Địa chỉ truy cập: http://www.sciencedirect.com
  Hướng dẫn tra cứu
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: Yêu cầu toàn văn vui lòng liên hệ email hỗ trợ

Springerlink là cơ sở dữ liệu cung cấp các nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học. Bao gồm các thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử,...tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp. Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá nhân đạt giải khoa học (180 nhà đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải Field).

  Địa chỉ truy cập: https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com
  Hướng dẫn tra cứu
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông tin tài khoản truy cập vui lòng liên hệ email hỗ trợ

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal.

  Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn (Chọn Proquest central)
  Hướng dẫn tra cứu
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thống kê lượt sử dụng năm 2017

Lưu ý: Vui lòng truy cập theo mạng nội bộ của Trường