ScienceDirect là một trong những bộ sưu tập trực tuyến lớn nhất được xuất bản trên thế giới, thuộc bản quyền của nhà xuất bản Elsevier gồm gần 10 triệu bài viết từ trên 2.500 tạp chí, trên 6.000 sách điện tử, các công trình khoa học, hàng loạt sách và sổ tay do Elsevier xuất bản.Tập hợp các bài viết về các lĩnh vực: khoa học vật lý và kỹ thuật, khoa học đời sống, khoa học sức khỏe, khoa học xã hội và nhân văn.

  Địa chỉ truy cập: http://www.sciencedirect.com
  Hướng dẫn tra cứu
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: Yêu cầu toàn văn vui lòng liên hệ email hỗ trợ