Tạp chí Khoa học và Phát triển của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được xuất bản định kỳ 6 số/năm ( và 2 số đặc biệt bằng tiếng Anh) nhằm công bố các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú ý, thủy sản, cơ khí, điện, đất và phân bón, sinh thái và môi trường, bảo quản chế biến nông sản, công nghệ thực phẩm, kinh tế và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu về các lĩnh vực trên có thể truy cập vào địa chỉ:

http://www.hua.edu.vn/tc_khktnn/default.asp?id=17