Trang web của Tổng cục môi trường cung cấp các bài viết về các chuyên mục như: các sự kiện, ngày lễ môi trường, hỏi đáp về môi trường, biến đổi khí hậu…Trong đó, chuyên mục  tạp chí môi trường sẽ giúp bạn hiểu thêm về cơ chế chính sách, giải pháp công nghệ xanh, môi trường và phát triển, nghiên cứu trao đổi, …. các bài viết này mang tính học thuật cao và chuyên về lĩnh vực môi trường. Bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực môi trường thì vui lòng truy cập vào địa chỉ: http://www.vea.gov.vn/VN/truyenthong/tapchimt/Pages/trangchu.aspx