Đây là trang web thuộc Trung tâm nghiên cứu phát triển của Trường Đại Học Bonn, Đức. Trang web cung cấp các bài nghiên cứu về Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đặc biệt là các chủ đề như:  Flood control, water supply, water engineering,  water research, water legislation, socio-economic trend and water use, water quality.

Bạn có thể tham khảo các tài liệu trên:

Bản điện tử :   http://www.zef.de/workingpapers.html

Hoặc: http://www.wisdom.caf.dlr.de/en/content/knowledge-management

               Bản in tại quầy tham khảo thư viện