Được thành lập vào năm 2002 bởi Carl Wieman, người đoạt giải Nobel, dự án Mô phỏng Tương tác PhET tại Đại học Colorado Boulder tạo ra các mô phỏng toán học và khoa học tương tác miễn phí. PhET dựa trên nghiên cứu giáo dục mở rộng và thu hút học sinh thông qua một môi trường trực quan, giống như trò chơi, nơi học sinh học thông qua tìm tòi và khám phá.