Trang thông tin Môi trường du lịch Việt Nam là nơi cung cấp các thông tin: Ảnh hưởng của đổi khí hậu đến ngành du lịch, Du lịch xanh; Văn hóa di sản; Chương trình dự án; Mô hình kinh nghiệm; Phóng sự ảnh, Video,... 

 

Các thông tin được cập nhật thường xuyên sẽ là nguồn dữ liệu hữu ích cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn.

Mời các bạn tham khảo tại địa chỉ: http://moitruongdulich.vn/