CaltechTHESIS cung cấp các luận văn, luận án do sinh viên Caltech biên soạn. Hầu hết các tài liệu trong CaltechTHESIS cung cấp với hình thức văn bản, nhưng một số cũng có thể chứa chương trình phần mềm, bản đồ, video, v.v. Kho lưu trữ được cập nhật liên tục khi sinh viên bổ sung thêm luận văn, luận án mới, đồng thời nhân viên thư viện quét và thêm các luận án cũ hơn.

CaltechTHESIS là một phần của CODA, Bộ sưu tập Lưu trữ Kỹ thuật số Mở của Caltech, do Thư viện Caltech quản lý. Nhiệm vụ của CODA là thu thập, quản lý, bảo quản và cung cấp khả năng truy cập toàn cầu theo thời gian đối với đầu ra học thuật của Viện và các ấn phẩm của các đơn vị trong khuôn viên trường.

Rất nhiều luận văn, luận án để các bạn tham khảo!

Các bạn có thể khai thác toàn văn tài liệu dưới dạng file PDF hoàn toàn miễn phí. 

Địa chỉ truy cập: https://thesis.library.caltech.edu/