Generation Genius là tài nguyên giảng dạy đưa các tiêu chuẩn khoa học học đường vào cuộc sống thông qua các video giáo dục và vui nhộn kết hợp với giáo án, hoạt động, câu đố, tài liệu đọc và hơn thế nữa.

 

Các video Generation Genius được sản xuất với sự hợp tác của Hiệp hội Giảng dạy Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ và phù hợp với các tiêu chuẩn ở tất cả 50 tiểu bang.

Các bạn tham khảo tại địa chỉ: https://www.generationgenius.com/