Ứng dụng hỗ trợ chống dịch PC-COVID đã được đưa lên các kho ứng dụng. Người dùng có thể tìm ứng dụng với tên PC-COVID Viet Nam trên App Store và CH Play để cài đặt app này.

Đối với người dùng Smartphone đã cài sẵn ứng dụng Bluezone từ trước thì sẽ được cập nhật lên thẳng PC-COVID và đồng bộ dữ liệu cũ, không cần phải nhập lại thông tin cá nhân.

Dưới đây là các bước cơ bản người dùng cần biết để đăng ký và sử dụng ứng dụng trên:

Nguồn: Báo Công an nhân dân