Dưới đây là tổng hợp các CSDL truy cập miễn phí, bạn đọc có thể sử dụng để hỗ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.

1. Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến - VJOL  

VJOL hiện cung cấp khoảng 90 tạp chí khoa học của các viện, trường đại học ở Việt Nam, được truy cập toàn văn.

2. Tạp chí Khoa học & Bản tin Đại học Cần Thơ  

Trang Tạp chí Khoa học & Bản tin Đại học Cần Thơ bao gồm các nghiên cứu khoa học của cán bộ trường Đại học Cần Thơ được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước và xuất bản bởi Tòa soạn Tạp chí Đại học Cần Thơ.

3. Mạng KH & CN Việt Nam

Mạng KH & CN Việt Nam cung cấp nhiều nguồn tài liệu đa ngành từ nhiều tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, các bài nghiên cứu khoa học, các bản tin, v.v…

Các nguồn thông tin miễn phí của VINAREN - VISTA:

4. Đại học Quốc gia Hà Nội

Là tạp chí khoa học về các lĩnh vực Khoa học TN&CN, Ngoại ngữ, Kinh tế - Luật, Toán-Vật lý, KHXH&NV, Các KH Trái đất, Kinh tế và Kinh doanh và Luật học

Nội dung tài liệu trải đều trên tất cả các lĩnh vực khoa học mà ĐHQG - Hà Nội nghiên cứu đào tạo, đặc biệt có tài liệu của một số ngành khoa học mũi nhọn, trình độ đẳng cấp quốc tế.

5. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng  

Tạp chí bao gồm các bài viết toàn văn thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Tạp chí ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống các tập san, thông báo, thông tin, kỷ yếu Hội thảo của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên trong hơn 30 năm qua.