Tổng cục Thống kê đã công bố Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển. Website này được xây dựng bởi Tổng cục Thống kê với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) và Quỹ vì mục tiêu phát triển bền vững chung của Liên Hợp Quốc (Joint SDG Fund).  

Người dùng có thể truy cập vào trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển tại địa chỉ http://gis.gso.gov.vn. Đây là công cụ số hóa các dữ liệu cập nhật về tổng điều tra dân số và các chỉ tiêu kinh tế phát triển của Việt Nam. 

 

Khi truy cập vào website này, người dùng có thể quan sát các thông tin được biểu diễn theo nhiều phân lớp bản đồ khác nhau, từ đó có thể đưa ra phân tích và đánh giá các tác động tương quan giữa dân số và kinh tế xã hội. 

Việc truy cập vào web site được hỗ trợ đa nền tảng. Người dùng cũng có thể kết xuất số liệu dưới dạng các bảng Excel và các biểu đồ nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phân tích chuyên sâu.

Nguồn: vietnamnet.vn