An Giang một trong những tỉnh hàng đầu về sản xuất nông nghiệp của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là sản xuất lúa và nuôi thủy sản nước ngọt. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu, vấn đề an ninh nguồn nước sông Mê Kông là những thách thức lớn đối với nền nông nghiệp tỉnh An Giang.

Việc xây dựng một hệ thống thông tin cho ngành nông nghiệp dựa trên nền tảng GIS là một hướng đi phù hợp. Hệ thống ứng dụng công nghệ WebGIS, cung cấp các chức năng quản lý và cập nhật dữ liệu trực tuyến, chức năng thể hiện thông tin dựa trên công nghệ “biểu đồ – bản đồ tương tác đa thời gian”. Bên cạnh đó, việc phát triển ứng dụng trên thiết bị di động giúp theo dõi tình hình dịch bệnh tại hiện trường. Các ứng dụng được liên kết thành một cổng thông tin hoàn chỉnh, giúp chia sẻ các thông tin hữu ích đến cán bộ quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Sơ đồ thiết kế hệ thống thông tin nông nghiệp

Nông nghiệp An Giang là một cổng thông tin về nông nghiệp. Sản phẩm này thuộc đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang” do Viện Địa lý tài nguyên TP. Hồ Chí Minh làm đơn vị thực thiện. Đơn vị quản lý là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang. Cơ quan phối hợp thực hiện và trực tiếp sử dụng sảm phẩm là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

 

Sơ đồ thiết kế WebGIS quản lý thông tin nông nghiệp

Mục tiêu chung của đề tài là: xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ quản lý tình hình sản xuất nông nghiệp và các thông tin liên quan như: thổ nhưỡng, thời tiết, thủy văn, dịch bệnh, sản lượng. Hệ thống cung cấp thông tin nhanh, chính xác phục vụ việc tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh An Giang thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo phát triển bền vững. 

Ứng dụng WebGIS quản lý thông tin nông nghiệp

 => Truy cập tại đây