Viện Thổ nhưỡng Nông hóa là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp VN (VAAS), có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh về lĩnh vực đất, phân bón và vi sinh vật trên phạm vi cả nước.

 

Trang thông tin điện tử của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa cung cấp nhiều thông hữu ích như: các nghiên cứu về đất, phân bòn, vi sinh vật; Sách, bài báo khoa học, báo cáo khoa học và các sản phẩm nghiên cứu của Viện.

Các bạn có thể tham khảo để hỗ trợ cho việc học và nghiên cứu. Địa chỉ truy cập: https://sfri.org.vn/