Hay như đánh giá của đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba cái móc chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.

Để sống lại những giờ phút hào hùng ấy, Thư viện mời quý bạn đọc tham khảo danh mục tài liệu dưới đây. Đây là tập hợp các tài liệu ghi lại những trận đánh oanh liệt, những năm tháng chiến đấu gian khổ, cho đến những chiến thắng vẻ vang, những khoảnh khắc không thể nào quên của lịch sử Việt Nam,..trong giai đoạn này. 

Các tài liệu được lưu trữ tại tầng 3 Thư viện, thân mời quý bạn đọc đến tham khảo!

  

Đại thắng mùa xuân 1975: Nguyên nhân và bài học 

Tác giả: Học Viện Quốc Phòng - Viện lịch sử Quân sự Việt Nam
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 451tr.
Tóm tắt: Mùa xuân 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam,  quân và dân ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đập tan toàn bộ quân đội và chính quyền tay sai Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Cuốn sách giúp người đọc hiểu thêm về nguyên nhân cuộc chiến tranh, nguyên nhân thắng lợi và bài học , ý nghĩa.
Số phân loại: 959.707345/H419

 

 

 

Đại thắng mùa xuân 
Tác giả: Văn Tiến Dũng
Nhà xuất bản:  Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 1977
Số trang: 322 tr.
Tóm tắt:
 Kể về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975, nêu bật sự lãnh đạo của Bộ chính trị trung ương đảng và quân uỷ trung ương.
Số phân loại: 959.7043/D513

 

 

 

Khắc họa chân dung tử tù trong lịch sử đấu tranh giữ nước: giai đoạn 1858 - 1975
Tác giả: Thiên Vũ,Võ Huy Quang
Nhà xuất bản: Văn nghệ
Năm xuất bản: 2001
Số trang: 726 tr.
Tóm tắt:
 "Chân dung những tử tù" nói lên những phẩm chất tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam, những người cộng sản Việt Nam. Đồng thời tố cáo tội ác dã man, tàn bạo của kẻ thù thực dân đế quốc phong kiến tay sai. Tập sách góp phần nghiên cứu lịch sử giáo dục truyền thống cho các thế hệ người Việt Nam.
Số phân loại: 959.704/Qu106/T1

 

 

Khoảnh khắc hào hùng, đại thắng mùa xuân 1975 
Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 263 tr.
Tóm tắt:
 Gồm những bức ảnh miêu tả chân thực, sống động cuộc kháng chiến chống Mỹ của quân đội ta, tập trung vào năm 1974, 1975, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã mang lại hoà bình, độc lập cho dân tộc ta.
Số phân loại:  959.704 /Kh407

 

 

Năm 1975 : Họ đã sống như thế nào 
Tác giả: Nguyễn Trí Huân
Nhà xuất bản: Văn học
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 379tr.
Tóm tắt:
 Kể về những năm tháng chiến đấu gian khổ có nhau của những anh hùng dân tộc, với những kỷ niệm không bao giờ quên: "Nửa giờ trước khi trận đánh xảy ra, căn hầm có không khí của một cuộc liên hoan nhỏ... Họ lau tay vào vạt áo hoặc xát xát mạnh hai bàn tay vào nhau cho sạch những vết bẩn. Duật bóc lớp giấy bọc ngoài gói lương khô, cũng bằng một vẻ trịnh trọng như vậy, đoạn quay ra phía cửa hầm:
- Làm một xí điểm tâm chớ, tâm mưu trưởng! Cứ để tụi nó đấy, ăn xong ta sẽ tính nợ!...
Số phân loại: 895.9223 /H502

 

Sự kiện lịch sử 30-04-1975 và những cuộc chiến oanh liệt tiến đến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 562tr.
Tóm tắt:
 Gồm 4 phần: Âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ (1858 - 1954). Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 - 1975). Việt Nam trên con đường xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Số phân loại: 959.704 /S550

 

Toàn thắng về ta  
Nhà xuất bản: Sự thật
Năm xuất bản: 1975
Số trang: 141tr.
Tóm tắt:
 Ghi lại những giờ phút vẽ vang nhất của lịch sử dân tộc kết thúc thời kỳ lịch sử đấu tranh 30 năm đầy gian khổ hy sinh bằng chiến công hiển hách đầu mùa xuân 1975.
Số phân loại: 959.7043/T406

 

 

Sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Tác giả: Hoàng Minh Thảo
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 1985
Số trang:  379 tr.
Tóm tắt:
 Sách trình bày nguyên nhân thắng lợi và những bài học kinh nghiệm. Ý nghĩa và tác động to lớn của mùa xuân 1975 đối với dân tộc và thời đại.
Số phân loại: 959.7043/S552

 

Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến 
Tác giả: Nguyễn Hà Thanh
Nhà xuất bản: Ban Chỉ đạo và Ban biên tập Truyền thống Tây Nam bộ
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 175tr.
Tóm tắt:
 Tái hiện sử liệu bức tranh toàn cảnh cuộc đấu tranh oanh liệt của nhân dân các tỉnh miền Tây trong 31 năm liên tục tiến hành hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ chống giặc ngoại xâm (1945-1975) để góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao đẹp cho các thế hệ, đặc biệt là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên.
Số phân loại: 959.7043 /T126

 

Tết Mậu Thân 1968 40 năm nhìn lại 
Tác giả: Nguyễn Hà Thanh
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 175tr.
Tóm tắt:
 Tập ảnh nhằm giới thiệu một cái nhìn vừa tổng quát vừa vừa chi tiết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy lịch sử Tết Mậu Thân 1968.
Số phân loại: 959.7073 /Th107

Việt Nam 30 năm chiến tranh giải phóng 1945 -1975 
Nhà xuất bản: Thông Tấn
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 261tr.
Tóm tắt:
 Gồm 3 phần: Phần mở đầu - Đó là 15 năm tổ chức lực lượng, tập hợp và xây dựng đội ngũ chiến đấu dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng; Phần hai và ba: Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Số phân loại: 959.7 /V308

 

Biên niên sự kiện lịch sử Nam bộ kháng chiến 1945 -1975
Tác giả: Nguyễn Thới Bưng ...[và những người khác]
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 1040 tr.
Tóm tắt:
 Sách giới thiệu những sự kiện diễn ra ở Nam Bộ và những vấn đề liên quan đến Nam Bộ từ năm 1945 đến năm 1975 được trình bày theo thứ tự thời gian.
Số phân loại: 959.704/B305

 

Công nhân Miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)
Tác giả: Cao Văn Lương
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 1977
Số trang: 194 tr.
Tóm tắt:
 Sách viết về sự phát triển đội ngũ công nhân Việt Nam từ 1954-1973 và công nhân miền Nam với cuộc đấu tranh nhằm hoàng thành triệt để sự nghiệp giải phóng miền Nam Việt Nam.
Số phân loại: 959.7043/L561

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại 
Nhà xuất bản: Sự Thật
Năm xuất bản: 1978
Số trang: 319tr.
Tóm tắt:
 Nói về quá trình đấu tranh thắng lợi của nhân dân ta trong hơn 2 năm nhằm bảo vệ thi hành hiệp định Pari đến khi miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng.
Số phân loại: 959.7043 /C514

 

Miền Nam trên đường giải phóng , T1 
Tác giả: Nguyễn An Ninh, Huỳnh Tấn Phát
Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 1998
Số trang:125 tr.
Tóm tắt:
 Kể về 26 chân dung tài trí trong mấy mươi năm đánh giặc, có người cầm súng, có người cầm bút đánh giặc bằng lời ca, điệu múa ... sự khôn khéo trong lòng địch.
Số phân loại: 895.9228 /N312-t1

 Tổng hợp: Phan Hữu Nghị