Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán có tên giao dịch tiếng Anh là: Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM). 

Mục tiêu của Viện là trở thành một trung tâm toán học xuất sắc, có môi trường làm việc tương đương với một số nước phát triển về Toán, để trao đổi học thuật nhằm nâng cao năng lực khoa học của các nhà nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng toán học Việt Nam, đảm bảo cho Toán học Việt Nam phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào việc phát triển đất nước và nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế.

 

Trang thông tin điện tử của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cung cấp nhiều thông tin hữu ích mà người dùng có thể khai thác như: các hoạt động khoa học, hoạt động đào tạo, đặc biệt là các xuất bản (bài giảng VIASM, giáo trình ngắn, tủ sách VIASM, bản tin và báo hằng năm). 

=> Địa chỉ truy cập: https://viasm.edu.vn/